Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Gode råd til arbeidsledige

av Jan Einar Visnes Print  
03. mar 2009 00:47

Å takle det å miste jobben er en utfordring. Som arbeidsledig gå man gjennom flere faser i etterkant av oppsigelsen. Den tyngste perioden er den tredje måneden.

Jeg selv har vert arbeidsledig i flere perioder og ønsker å dele noen råd med deg.

Selvbilde:

 • Tenk positivt.
 • Elsk deg selv.
 • Elsk din neste som deg selv.
 • Du er verdifull.
 • Du er tallentfull.

Selvrespekt:

 • Ikke se på deg selv som taper - finn dine ressurser og gode sider.
 • Ikke sammenlig deg selv med andre - du er allikevel unik.

Sosialt:

 • Vedlikehold ditt sosiale nettverk og plei dine venner.

Økonomisk:

 • Før regnskap over all forbruk, du får oversikt, kan lettere regulere forbruket, og det er lettere å få økonomisk rådgivning.

Trim:

 • Minimum gå turer, gjerne litt tempo som øker kondisjonen.

Døgnrytme:

 • Vedlikehold en normal døgnrytme.

Uvaner:

 • Vær bevist på hvilke uvaner du legger deg til når du går ledig.

Trøstemidler:

 • Vær også bevist på hvilke trøstemidler du bruker (alkohol, snop, trøstespise, osv)
 • Unngå å utvikle avhengigheter, men nyt det allikevel i kortere perioder.

Selvdisiplin:

 • Du har ikke lenger noen over deg som forventer og krever noe av deg - du er din egen herre.
 • Vær selvkritisk og litt streng med deg selv.

Åndelig:

 • På tide å fornye Gudsrelsjonen?
 • Gud har en plan med ditt liv - bli sensitiv for Guds ledelse.

Visjonært:

 • Bygg et nytt fundament for fremtiden - ditt nye liv begynner nå.
 • Oppdater din livsvisjon og dine verdier - snakk med noen om dette.
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: