Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

MS Access og SQL servere

Ulike relasjoner i en database

av Jan Einar Visnes Print  
25. mar 2007 22:32

Når man jobber med MS Access og andre relasjonsdatabaser og SQL servere, vil ulike tabeller relatere seg til hverandre på ulikt vis. Her kommer en gjennomgang av mulige relasjoner og hvordan de brukes.

En-til-en relasjon

Dette er en lite vanlig relasjonstype i en database. Det er når det er en linje eller post i en tabell som har en tilhørende post i den andre tabellen. Grunne til at den er lite brukt, er at det da kan være like greit å slå dette sammen til en tabell.

En-til-mange relasjon

Dette er den mest vanlige relasjonstypen i en databasen, og forekommer for eksempel som en faktura som har mange fakturalinje, en kunde har kjøpt flere varer, eller man kan kjøpe samme varen fra flere forhandlere.

En-til-kanskje-en relasjon

Dette er en avart av en-til-en relasjonen, og forekommer når det ikke er sikkert at en post i en tabell har en post i en annen tabell. Noen ganger trenger man ikke alle opplysninger i alle kolonnene i en tabell. Hvis det er slik at det finnes undergrupper av kolonner i en tabell som hører sammen, så kan disse skilles ut i en egen tabell, og på denne måten spare plass i databasen, og forenkle strukturen.

Av og til kan det være greit å samle alle firmaer og kontaker i en og samme tabell. Noen av firmaene er leverandører, noen er kunder, noen er samarbeidspartnere, og noen er flere ting. Her trenger man ekstraopplysninger om kunder, man trenger andre ekstraopplysninger om leverandører, andre typer opplysninger om samarbeidspartnere, osv. Her kan det fort bli uoversiktlig antall kolonner, med mange tomme felter.

En-til-kanskje-mange relasjon

Dette er på samme måte en avart til en-til-mange relasjonen, og forekommer når det ikke er sikkert at en post i en tabell har eneller flere poster i tilhørende tabell. Dette kan oppstå når en kunde er blitt registrert i kundetabellen, men har enda ikke kjøpt eller bestil noe. Det er viktig å ta hensyn til dette når man for eksempel skal lage en liste over hvor mye hver enkelt kunde har handlet. Tar men ikke hensyn til dette, vil kunden utebli fra lsiten i stedet for å bli listet opp med verdien 0.

Noen-til-noen eller mange-til-mange relasjon

En vareliste er en slik noen-til-noen relasjon, og er i praksis samensatt av to stk en-til-mange relasjoner, og det trengs derfor normalt 3 tabeller. En kunde har kjøpt flere varer, og hver vare er blitt kjøpt av flere kunder. Vareliste tabellen holder da styr på hvilken vare som er blitt kjøpt av hvilken kunde.

Trestruktur

Av og til blir relasjonene slik det blir en trestruktur, det vil si at en post i en tabell, er relatert til en eller flere poster i samme tabell, at det er en relasjon mellom primærnøkkelen i tabellen til en annen kolonne i samme tabell. Dette kan være nyttig når man skal lage en oversikt over ansatte og deres ledere og underordnede.

Alle-til-alle relasjon

Dette kan være nyttig når man for eksempel skal lage en turneringsliste, alle lag skal spille mot alle andre lag. Men når man da skal føre inn resultatene, trenger man en mange-til-mange tabell med link til tabellen med lagene sammen med resultatet.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Eksterne Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: