Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

HTML programmering

Sjekk om serveren din kan håndterer include filer

av Jan Einar Visnes Print  
05. mar 2005 12:53

Server Side Include (SSI) er en enkel måte å vedlikeholde elementer på web-sider som går over flere sider. For eksempel vil det bli mye enklere å vedlikeholde en avansert menystruktur som vises på flere sider samtidig. Og det er også uforskammet enkelt å lage slike include filer også.

Den delen av en web-side som skal vises på flere sider samtidig, legges ut i en egen fil, og på stedet i hovedfilene skrives følgende html kode:

<!--#include virtual="fellesfilen.inc'-->

For å teste om serveren din har slått på SSI directivet, dvs. at internett serveren håndterer dette riktig, skal jeg vise deg hvordan du kan lage to filen for å teste dette.

Fil nr 1: includetest.html

Den førster filen skal hete includetest.html. Dette er den filen som skal vise innholdet i den andre filen. Bruk notepad/notisblokk eller et annet program som lagrer filer med ren kode og ikke tekst formateringskoder. Skriv inn (kopier og lim inn) følgende html kode i tekst-editoren din:

<html>
<head>
<title>Include test</title>
</head>
<body>
Dette er hovedfilen.<br>

<!--#include virtual="incfil.inc"-->

Slutten på hovefilen.<br>
</body>
</html>

Lagre denne filen slik at vi kan laste den opp til serveren sammen med den andre filen vi skal lage.

Fil nr 2: incfil.inc

Den andre filen heter incfil.inc, og hvis du ser i kildekoden til den første filen så ser du at der står det navnet på denne filen. At filen har etternavnet .inc betyr ingen ting, men jeg ønsker å skille dem ut fra html filene så vi ikke blander dem. Skriv inn i den andre filen følgende, eller hva som helst annet av html kode:

Dette er include filen.<br>

Lagre denne filen i samme katalog som den første filen.

Testing

Last filene opp til internett serveren din og test dem ved hjelp av web-leseren din (internett explorer, firefox eller liknende). Hvis det fungerer, skal du få frem følgende:

Dette er hovedfilen.
Dette er include filen.
Slutten på hovefilen.

Hvis du får opp en linje som viser:

[an error occurred while processing this directive]

...ser det ut til at internett serveren din støtter SSI og include filer, men at feilen skyldes en skrivefeil, at filene ikke har havnet på riktig sted eller lignende.

Hvis du mangler linjen i midten, støtter ikke serveren din Servier Side Include, eller at denne opsjonen er slått av. Dette er som oftest gjort av sikkerhestmessige hensyn på de store webhotellene, da dette gir muligheter for brukerne å kjøre ondsinnet kode. I skrivende stund har jeg funnet ut at http://home.online.no/ ikke støtter Server Side Include.

Lykke til.

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: