Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Lovsangsveiledning

Å øve lovsang og tilbedelse

- å utvikle lovsangskulturen i menigheten

av Jan Einar Visnes Print  
12. nov 2008 22:10

Å øve lovsang er mere enn å øve på sangene, melodiene og musikkfremføringen. Øvingene er lovsangsteamet lønnkammer, hvor man har en fortrolig tone med Gud.

Når et lovsangsteam kommer sammen i forkant av Gudstjenester og samlinger for å øve, så vil man jo bruke tiden på å øve på sangene. Lovsangsteamet bruker tid på å bli kjent med tekstene og melodien og hvordan de ulike musikerne og instrumentene uttrykker sin stemme og rolle igjennom de ulike låtene. Etter hvert blir det et godt og samstemt team.

Forhåpenlig vis...

Å øve på lovsang

Men i tillegg til å øve på selve sangene, så trenger også et lovsangsteam å øve på å lovsaynge, øve på tilbedelse. Lovsang er jo å uttrykke tilbedelse gjennom sang og musikk. Gjennom å øve på lovsang og tilbedelse vil man lettere kunne beherske lovsangssettingen fra scenen i gudstjenesten.

Her er noen punkter du kan bruke på lovsangsøvingene for å øve på lovsang og tilbedelse:

 • Bruk tid å be sammen, og å til-be sammen. Å til-be sammen er mere enn å be Jesus om å dekke våre behov, men å gå inn i en intimitet med Jesus.
 • Bruk noen sanger dere kjenner godt til å øve på tilbedelse. Bruk disse sangene til å bli komfortabel med å gå inn i tilbedelse. Øvingsrommet er lovsangsteamets lønnkammer, det er et rom for åndelig intimitet. Reflekter og samtal gjern eom hvordan "det oppleves".
 • Nyt Jesu nærvær. Jesus vil også gi seg til kjenne med sitt nærvær på øvingene du deltar i. Forsøk å nyte dette. Snakk gjerne om hvordan dere opplever Jesu nærvær i forskjellige faser og uttryksformer i løpet av øvingene, når dere øver på sanger, når dere øver på lovsang, når dere ber for hverandre, når dere tilber i bønn, og når dere tilber i stillhet.
 • Tilbedelse i stillhet. Stillhet kan for noen oppleves kunstigt, rart og ukomfortabelt. Men hensikten med å tilbe i stillhet er å bli mere var for Jesu nærvær og Jesu hjerte. I tillegg vil man også lytte til hverandres stillhet og bli var for hvordan de andre har det, her er det lov til å være åpen og ærlig. (Husk å respektere egne grenser for hvor åpen du vil være.) Men fokus i stillheten er Jesus og Jesu' hjerte.
 • Å beherske Jesu nærvær. Det kan virke litt rart at jeg sier at vi skal beherske Jesu nærvær, men når man leder lovsangen må man også spille på lag med den Hellige Ånd for å tilbe Jesus slik himmelen vil at Jesus skal bli æret og tilbedt. Da må man også beherske dette når atmosfæren blir tydelig preget av Jesu nærvær, slik at man ikke blir satt ut og distrahert av Jesus-nærværet i løpet av Gudstjenesten.
 • Gi din tid til Jesus. Når du er på øvingene så gir du også din tid til Jesus, det er ikke bare når du er på scenen du gir Jesus din tid og oppmerksomhet, du gir din tid og oppmerksomhet også på øvingene.
 • Ta del i menighetens fastgivertjeneste om du kan. For Jesus sier i Matt 6,21: "For der skatten din (pengene dine) er, der vil også hjertet ditt være." Hvis det er praktisk mulig å øremerke noe av gavene (hvis ikke - ta opp en frivillig kollekt på øvingene), til samlinger for lovsangsteamene, spleise på musikk instrumenter og/eller lyd og sceneteknisk utstyr. Husk at det du har gitt til fellesskapet, har du gitt i fra deg til de andre. Ikke krev noe tilbake - for rettferdighetsskyld.
 • Umodenhet. Konfronter deg selv med din egen sosiale og åndelige umodenhet. Jesus vil at du på alle måter skal modnes i Ham, respekter dette. Modenhet er en prosess, og ikke en "ta deg sammen og skjerp deg", fordi vi samtidig er Guds barn. Jeg tar her med to bibelvers:
  • Hebr 5,14: Men fast føde er for dem som er fullvoksne*, det vil si dem som gjennom bruk** har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt.
   <* modne, eller: fullkomne.><** praksis.>
  • Jak 1,4: Men tålmodigheten må vise seg i moden* gjerning, for at dere selv kan være modne* og helstøpte og ikke stå tilbake i noe.
   <* greske: teleios: fullkommen.>

Til slutt vil jeg minne dere på de få men viktige ordene i Apostlenes gjærninger 2,1:

Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn.


Ha en velsignet øving, i Jesu fullkomne navn.


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Eksterne Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: