Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Apostles or Bishops

Bokrapporter: Apostel: I sin reisevirksomhet får John Eckhardt ofte spørsmål om likheter og forskjeller mellom Biskop og Apostel. Det er ofte forvirring rundt disse to bibelske begrepene som trenger å bli oppklart.

26. okt 2005 00:05 [ Bokanbefalinger ]

hr

The gift of Apostle

Bokrapporter: Apostel: Et bibelsk syn på apostelskap og hvordan Gud bruker den til å velsigne sin kirke i dag. Denne boken er en av de mer anbefalt bøkene om apostel-tjenesten.

29. aug 2004 01:06 [ Bokanbefalinger ]

hr
Apostles, Prophets, and the coming moves of God

Bokrapporter: Apostel: Bill Hamons 40-årige trofaste tjeneste som profet har ført ham inn i en profet-apostel kombinasjon av tjenestegavene. Han går er grundig inn på disse to tjenestegavene og deres funksjon.


hr
Apostoliske Strategier

Bokrapporter: Apostel: Boken Apostoliske strategier er en grundig bok om hvordan en pastor kan utvikle sin tjeneste og embete til å gå inn i en apostels salvelse, visdom, og effektivitet i tjenesten. Den beskriver og utdyper prosessen fra "å bli kalt til tjenesten" til "å bli innsatt/fungere i den nye tjenesten". Boken er en god hjelp og støtte til hva som kan oppstå av problemer, når man skal igjennom en slik transformasjons prosess.

29. aug 2004 00:48 [ Bokanbefalinger ]

hr
Churchquake

Bokrapporter: Apostel: Denne boken handler om Den Nye Apostoliske reformasjonen, skrevet i den tidlige fasen av reformasjonen.


hr
Apostles and Prophets

Bokrapporter: Apostel: C. Peter Wagner er den fremste og mest kjente kirkevekst forskeren i dag. Han har skrevet over 50 bøker om ulike temaer. Å få profeter og apostler til å arbeide effektiv sammen, og å få dem til å utfylle hverandre for maksimal effekt av deres tjeneste, er det denne boken handler om. Profeten og apostelen har ulike oppgaver i menigheten, og det kan lett oppstå konflikt/gnisninger imellom dem.


hr
Apostles of the City

Bokrapporter: Apostel: I denne boken tar han for seg hvordan og hva som skjer når menigheter og kirkesamfunn kan jobbe på tvers og samarbeide for å nå en by (eller region) med evangeliet. Han tar for seg strategier og konsepter for by-forvandling.


hr
Leadershift

Bokrapporter: Apostel: Leadershift handler om prosessen en pastor må igjennom for å forvandle sin tjeneste fra å være pastor til å fungere som apostel. Tidligere har jeg lest boken til Jonathan David ”Apostoliske strategier som forvandler nasjonene” som er en grundigere bok om emnet. Leadershift er på mange måter en kortfattet oppsummering av Apostoliske strategier, samt en oppdatering av nyere forståelse av temaet.

22. des 2003 23:45 [ Bokanbefalinger ]

hr
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: