Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

John Eckhardt:

Apostles or Bishops

Apostler eller Biskoper

av Jan Einar Visnes Print  
26. okt 2005 00:05

John Eckhardt er en annerkjent forkynner og leder både i USA og internasjonalt. Han grunnla International ministries of Prophetic and Apostolic Churches Togehter (IMPACT nettverket) i 1995, som includerer over 400 menigheter og tjenester i 25 land. Hans kall er å hjelpe de kristne til full modenhet i Kristus.

I sin reisevirksomhet får han ofte spørsmål om likheter og forskjeller mellom Biskop og Apostel. Det er ofte forvirring rundt disse to begrepene som trenger å bli oppklart.

Ord og uttrykk er viktige som hjelp til å forstå sannheten, men feil terminologi kan hindre mennesker fra å forstå viktige sannheter som Den Hellige Ånd forsøker å gjenopprette i dangens menigheter.


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: