Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Jonathan David

Apostoliske Strategier

av Jan Einar Visnes Print  
29. aug 2004 00:48

Boken Apostoliske strategier er en grundig bok om hvordan en pastor kan utvikle sin tjeneste og embete til å gå inn i en apostels salvelse, visdom, og effektivitet i tjenesten.

Forfatteren og apsotelen Jonathan David, tar oss med igjennom en prosess på 7 trinn som en pastor som er kalt til apostolisk tjeneste må gå igjennom. Den beskriver og utdyper prosessen fra "å bli kalt til tjenesten" til "å bli innsatt/fungere i den nye tjenesten".

Skal en pastor gå igjennom en slik transformasjonsprosess, må dette også gjennspeiles i menigheten. En pastor kan ikke fungere i en salvelse som menigheten ikke gir han rom for. Derfor må menigheten og lederskapet spesielt, også gå igjennom en tilsvarende transformasjon.

Men det er ikke enkelt å lede en menighet igjennom en slik prosess. Det er mange "skjær i sjøen" og mange "hindringer i veien" som må forseres. Enkelte kristne har en tendens til å mene at alle endringer er farlige, og må derfor motstrides. Boken er her en god hjelp og støtte til hva som kan oppstå av problemer, hvorfor de oppstår og preventive tiltak som kan hindre at de oppstår.

Hvis Gud skal lede menigheten og bygge sin kirke, så kan ikke menigheten og lederne binde seg til tradisjonen og si at slik at vi alltid gjort det, derfor skal vi fortsette å gjøre det slik.

Samfunnsutviklingen går fort, men kirken har en tendens til å henge etter med sine tradisjoner. Det kan virke som om de forguder tradisjonene, i stedet for å la seg lede av den sanne Gud til å fullføre Hans vilje. Egentlig skulle kristne ledere ligget i forkant av samfunnsutviklingen, og være trendsettere for menigheten og alle kristne. Denne boken gir pastorene og lederne visjonen til hvordan det er mulig å fungere i en dynamisk tjeneste som istandsetter mennesker til å fungere i det de er kalt til.

Boken snakker mye om salvelse, og om hvordan salvelsen fungerer i de troende og i tjeneste. Boken beskriver også hvordan salvelsen kan hjelpe og inspirere pastorene og lederne til å gi salvelsen videre.


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: