Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Foto: Peter Wagner
Dr. Peter Wagner
Dr. C.Peter Wagner

Presentasjon av forfattere: Dr. Peter Wagner er en av nåtidens ledende forfattere innen kristen fagliteratur. Han begynte sin tjeneste innen den lutherske tradisjon, men har blitt den fremste lederen innen den apostoliske bevegelse.


hr

Apostles and Prophets

Bokrapporter: Apostel: C. Peter Wagner er den fremste og mest kjente kirkevekst forskeren i dag. Han har skrevet over 50 bøker om ulike temaer. Å få profeter og apostler til å arbeide effektiv sammen, og å få dem til å utfylle hverandre for maksimal effekt av deres tjeneste, er det denne boken handler om. Profeten og apostelen har ulike oppgaver i menigheten, og det kan lett oppstå konflikt/gnisninger imellom dem.


hr
Apostles of the City

Bokrapporter: Apostel: I denne boken tar han for seg hvordan og hva som skjer når menigheter og kirkesamfunn kan jobbe på tvers og samarbeide for å nå en by (eller region) med evangeliet. Han tar for seg strategier og konsepter for by-forvandling.


hr
Seven Power Principles

Bokrapporter: Apostel: C. Peter Wagner går her igjennom 7 prinsipper for hvordan Den Hellige Ånds kraft kan bli forløst og bli virksomme i våre liv og tjenester.


hr
Radical Holiness for Radical Living

Bokrapporter: Apostel: Denne boken er en liten og enkel bok om å leve til kristenliv etter Guds standard for oss.


hr
Helbredelses tjenesten i menigheten

Bokrapporter og bokanbefalinger: Tidlig på 90-tallet skrev Peter Wagner denne boken om helbredelse og prosessen han selv var i den gangen med å oppdage bruken av nådegavene i menighetene.


hr
Churchquake

Bokrapporter: Apostel: Denne boken handler om Den Nye Apostoliske reformasjonen, skrevet i den tidlige fasen av reformasjonen.


hr
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: