Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Profeten og profet-treneren

Dr. Bill Hamon

av Jan Einar Visnes Print  
29. nov 2005 23:30

Dr. Bill Hamon er en av de mest anerkjent profeter som Gud har utrustet siden 50-tallet. Han har grunnlagt Christian International med både bibelskoler, menigheter og flere nettverk for både ledere og menigheter. Hans kall er å reise opp profeter til tjeneste i Guds rike.

Bill Hamon har skrevet flere bøker om den profetiske tjenesten og hvordan forholde seg til en profet.

Foto: Bill Hamon
Dr. Bill Hamon

Han er født i 1934, og oppvokst på en gård i Oklahoma, USA. Livet hans ble forvandlet da hanble frelst på sin 16 års dag, hvor han øyeblikkelig ble fylt av Den Hellige Ånd. Dette var begynnelsen på en kontinuerlig vandring i det kristne livet, før noen i familien hans ble frels.

Etter å ha fullført "high school" flyttet han til Amarillo i Texas, hvor han også begynte å gå i en menighet kalt Independent Restorational Church. I denne tiden ledet Gud han til å lese en bok om faste, og siden unge Bill hadde en sterk lidenskap for å tjene Gud, og bli alt det Gud ville at han skulle bli. Derfor bestemte han seg for å prøve 7 dager med bønn og faste.

På slutten av denne 7 dagers perioden var Bill fortsatt desperat for å få vite Guds plan med hans liv. For å svare på dette spørsmålet sendte Gud en profet med et personlig budskap til Bill, som gav han nytt håp og en ny retning i livet hans.

Noen måneder senere begynte Bill på bibelskole i Portland, Oregon. Her begynte Gud å undervise og trene ham opp i å fungere i den profetiske tjenesten som han var kalt til å gå inn i.

Den 4. Februar i 1954 ble Bill Hamon ordinert som pastor, bare et år etter at han hadde vert i tvil om Gud ville og om så, hvordan Gud ville sette ham inn i tjeneste. 2 år senere gifet Bill seg med Evelyn og fikk siden 2 sønner og en datter.

Siden Gud ville bruke ham som pioner for å gjenopprette alle de femfoldige tjenestegavene som er nevnt i Paulus brev til Efeserne (kap 4.11), ble han også ledet til å fungere i alle disse tjenestegavene i tiden som kom.

Han var pastor i denne menigheten i 6 år, var evangelist i 3 år, underviste på en bibelskole i 5 år, og i 1970 grunnla og utviklet han Christian International videregående og høyskole i teologi. Siden den gang har over 8000 mennesker studert ved CI gjennom brevkurs.

I 1979 ble Dr. Hamon utforderet av Den Hellige Ånd til å starte en "Hellig Ånd skole" for å undervise, trene og aktivere mennesker til å fungere i Åndens gaver. I tillegg ble det holdt flere Profet-konferanser og seminarer like ved får å møte interessen blandt kristne. Året etter startet han også opp det første tjenestenettverket, CHristianInternational Ministerial Association (CIMA).

I 1987 skrev han den første av 3 bøker om profet embetet og den profetiske tjenesten. Inntil da hadde Gud sørget for å gi ham en grundig erfaring og godt grunnlag for å skrive disse tre bøkene. Videre begynte Gud å gi Dr. Hamon både visjoner og en byrde for å trene opp, aktivere og modne den store skaren av kommende profeter som han hadde fått se at Gud ønsker å reise opp. CIMA ble etterhvert endret til Christian International Network of Prophetic ministries (CI NPM) for å fullføre den visjonen.

I 1991 begynte apostlene å bli gjenkjent, sammen med profeten, som grunnleggende tjenester i Kirken. Den Apostoliske bevegelse var i unfangelsen. En gråt steg frem fra hjertene til lederne og menighetene for at Gud skulle la sitt lederskap, orden og apostoliske mirakler bli etablert i de lokale menighetene og deres ledere.

CI NPM har trent og aktivert tusener av ledere og hellige over hele verden etterhvert som den profetiske bevegelsen kalte sammen hærskaren av endetids profeter. Med fødselen til den apostoliske bevegelsen, begynte også forståelsen for tilsyn og å bli holdt ansvarlig å bli gjeldende. I mai 1992 ble Christian International Network of Churches (CINC) dannet for å møte dette behovet.

I 2004 feiret de 50 års jubileum i Herrens tjeneste.

Link: Christian International

Bøker av Bill Hamon


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: