Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Scott Wallis

Presentasjon av forfattere: Scott Wallis ble kalt til å bli profet allerede i 1987 ved et syn. Han søker å gi det profetiske ordet en livsforvandlende kraft hvor enn han tjenestegjør.


hr

Foto: Gorge Barna
George Barna
George Barna og The Barna Group

Presentasjon av forfattere: George Barna er en av de fremste forskerne og forfatterne innenfor religiøse og kulturelle trender.

16. mar 2006 21:30 [ Forfattere ] [ Kirkevekst ]

hr
Foto: Peter Wagner
Dr. Peter Wagner
Dr. C.Peter Wagner

Presentasjon av forfattere: Dr. Peter Wagner er en av nåtidens ledende forfattere innen kristen fagliteratur. Han begynte sin tjeneste innen den lutherske tradisjon, men har blitt den fremste lederen innen den apostoliske bevegelse.


hr
Foto: Bill Hamon
Dr. Bill Hamon
Dr. Bill Hamon

Bill Hamon: Dr. Bill Hamon er en av de mest anerkjent profeter som Gud har utrustet siden 50-tallet. Han har grunnlagt Christian International med både bibelskoler, menigheter og flere nettverk for både ledere og menigheter. Hans kall er å reise opp profeter til tjeneste i Guds rike.

29. nov 2005 23:30 [ Bill Hamon ] [ Forfattere ]

hr
Martha Lucia

Presentasjon av forfattere: Martha Lucia er en salvet vekter-profet med et apostolisk kall til å legget et fundament av bønn og Guds Ord i hjertet til Guds folk.

18. jun 2006 18:58 [ Forfattere ]

hr
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: