Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Profet og vekter

Martha Lucia

av Jan Einar Visnes Print  
18. jun 2006 18:58

Martha Lucia er en salvet vekter-profet med et apostolisk kall til å legget et fundament av bønn og Guds ord i hjertet til Guds folk.

Gjennom glødende bønn og studie av Guds ord, har Gud gitt Martha Lucia åpenbarende nøkler for effektiv bønn, og gudommelige strategier for å se fiendens festniger bli revet ned, og Guds Rike bli styrket i den lokale kirken, såvel i byer, regioner og nasjoner.

Martha Lucia flyttet til Nord-Florida i 1992, hvor hun ledet forbønnsgruppen til Christian International Ministries Nettwork. I 1996 , ble hun ordinert som General for forbedere, med mandat fra Gud til å reise på en arme av forbedere. Gud har satt Martha Lucia til å være en pioner i å undervise om forbønn, og å bringe Kirken tilbake til et effektivt bønneliv og sterk forbønn, inkludert tider med åndelige fødsler og fødselssmerter.

I 2002 svarte Martha Lucia på et kall i fra Gud til å bli med i Christian International Europe. Hun har fokusert mye av sin tid i England, og har hatt mulighet til å reise til mange andre Europeiske land i 40/70-vinduet, for å trene og undervise om vekterprofeten. Mens hun har vært i 40/70-landene, har hun ledet forbønnsgrupper til nøkkelområder for å be, profetere og avsi gudommelige rettskjennelser over området.

Martha Lucia er også redaktør og opphav av et internasjonalt nyhetsbrev dedikert til vekterprofetens tjeneste, kalt "The Watchman Newsletter". Gud kaller oss til å bringe klarhet til vekterprofet-tjenesten og se den bli satt i rett funksjon og hensikt.

Martha Lucia er forfatter av tre bøker: The Gate of prayer, The Watchman, and Rules of Engagement, Volume 1. Hun har også hjelpt til med å skrive en bok om 40/70 vinduet, gitt ut av Global Harvest, med tittelen The Queen's domain.

For mere informasjon, se: www.watchmannetwork.org og www.generals.org med Cindy Jacobs.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: