Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

The Bible Answer Man - Hank Hanegraaff

Bokrapporter og bokanbefalinger: The Bible Answer Man, Hank Hanegraaff, har samlet sammen svært mange spørsmål som kristne kan møte igjennom livet og i møte med andre ikke kristne.


hr

In Association with Amazon.co.uk Bokrapporter og annbefaling av bøker

Bokrapporter og bokanbefalinger: Det skrives mye literatur om kirkevekst og om å bygge menighet. Det kan være vanskelig å holde oversikt over alle de bøker som finnes, men jeg vil her forsøke å gi et lite innblikk i noen av de bøkene jeg har lest om emnet.


hr
Scott Wallis

Presentasjon av forfattere: Scott Wallis ble kalt til å bli profet allerede i 1987 ved et syn. Han søker å gi det profetiske ordet en livsforvandlende kraft hvor enn han tjenestegjør.


hr
En introduksjon til profetskole

Anbefalte bøker om den profetisk tjeneste og profetisk nådegave: Hva er en profetskole? Er Profetskole bibelsk riktig? Hva lærer man der? Finnes det ulike typer profeter? Hvordan fungerer jeg i den profetiske gaven? Hva er forskjell på profetisk gave og en profet? Hvis jeg har profetisk gave og er kalt til å bli profet, hva gjør jeg da?


hr
Trolldom i menigheten

Kirkevekst og menighetsutvikling: Trolldomskrefter som manipulasjon, kontroll og opprør, er mere vanllig i menigheter og blandt kristne enn man skulle tro.


hr
Helbredelses tjenesten i menigheten

Bokrapporter og bokanbefalinger: Tidlig på 90-tallet skrev Peter Wagner denne boken om helbredelse og prosessen han selv var i den gangen med å oppdage bruken av nådegavene i menighetene.


hr
Apostles or Bishops

Bokrapporter: Apostel: I sin reisevirksomhet får John Eckhardt ofte spørsmål om likheter og forskjeller mellom Biskop og Apostel. Det er ofte forvirring rundt disse to bibelske begrepene som trenger å bli oppklart.

26. okt 2005 00:05 [ Bokanbefalinger ]

hr
Apostles, Prophets, and the coming moves of God

Bokrapporter: Apostel: Bill Hamons 40-årige trofaste tjeneste som profet har ført ham inn i en profet-apostel kombinasjon av tjenestegavene. Han går er grundig inn på disse to tjenestegavene og deres funksjon.


hr
Apostoliske Strategier

Bokrapporter: Apostel: Boken Apostoliske strategier er en grundig bok om hvordan en pastor kan utvikle sin tjeneste og embete til å gå inn i en apostels salvelse, visdom, og effektivitet i tjenesten. Den beskriver og utdyper prosessen fra "å bli kalt til tjenesten" til "å bli innsatt/fungere i den nye tjenesten". Boken er en god hjelp og støtte til hva som kan oppstå av problemer, når man skal igjennom en slik transformasjons prosess.

29. aug 2004 00:48 [ Bokanbefalinger ]

hr
The gift of Apostle

Bokrapporter: Apostel: Et bibelsk syn på apostelskap og hvordan Gud bruker den til å velsigne sin kirke i dag. Denne boken er en av de mer anbefalt bøkene om apostel-tjenesten.

29. aug 2004 01:06 [ Bokanbefalinger ]

hr
Churchquake

Bokrapporter: Apostel: Denne boken handler om Den Nye Apostoliske reformasjonen, skrevet i den tidlige fasen av reformasjonen.


hr
Apostles of the City

Bokrapporter: Apostel: I denne boken tar han for seg hvordan og hva som skjer når menigheter og kirkesamfunn kan jobbe på tvers og samarbeide for å nå en by (eller region) med evangeliet. Han tar for seg strategier og konsepter for by-forvandling.


hr
Seven Power Principles

Bokrapporter: Apostel: C. Peter Wagner går her igjennom 7 prinsipper for hvordan Den Hellige Ånds kraft kan bli forløst og bli virksomme i våre liv og tjenester.


hr
Radical Holiness for Radical Living

Bokrapporter: Apostel: Denne boken er en liten og enkel bok om å leve til kristenliv etter Guds standard for oss.


hr
Prophets and Personal prophecy

Anbefalte bøker om den profetisk tjeneste og profetisk nådegave: I denne bok deler Bill Hamon av sin erfaring, sin innsikt og sin kompetanse på området. Boken er skrevet til både de som har en profetisk gave, enten de er kalt til å bli profeter eller ikke, og til de som tar i mot en personlig profeti fra en anerkjent profet.


hr
Prophets - Pitfalls and principles

Anbefalte bøker om den profetisk tjeneste og profetisk nådegave: Prophets - Ptifalls and principles er den tredje og siste boken i trilogien om profet embetet og den profetiske tjenesten. Denne boken går inn på å skille mellom ekte profeter, falske profeter, og umodne profeter.


hr
Apostles and Prophets

Bokrapporter: Apostel: C. Peter Wagner er den fremste og mest kjente kirkevekst forskeren i dag. Han har skrevet over 50 bøker om ulike temaer. Å få profeter og apostler til å arbeide effektiv sammen, og å få dem til å utfylle hverandre for maksimal effekt av deres tjeneste, er det denne boken handler om. Profeten og apostelen har ulike oppgaver i menigheten, og det kan lett oppstå konflikt/gnisninger imellom dem.


hr
Leadershift

Bokrapporter: Apostel: Leadershift handler om prosessen en pastor må igjennom for å forvandle sin tjeneste fra å være pastor til å fungere som apostel. Tidligere har jeg lest boken til Jonathan David ”Apostoliske strategier som forvandler nasjonene” som er en grundigere bok om emnet. Leadershift er på mange måter en kortfattet oppsummering av Apostoliske strategier, samt en oppdatering av nyere forståelse av temaet.

22. des 2003 23:45 [ Bokanbefalinger ]

hr
The Ministry Anointing of Helps

Bokrapporter og bokanbefalinger: Denne boken handler om hjelpetjenesten og ikke om hjelpe-nådegaven med ulike typer praktiske handlinger til hjelp for andre. For hjelpetjenesten handler om mye mer enn ulike typer praktisk hjelp, det handler også om å gi åndelig hjelp.

23. des 2003 00:26 [ Bokanbefalinger ]

hr
Ridding Your Home of Spiritual Darkness

Bokrapporter og bokanbefalinger: Denne boken går inn på temaet å innvie hjemmet sitt til Gud, samt å fjerne demoniske krefter og gjenstander som har demoniske krefter tilknyttet seg.

30. aug 2004 02:56 [ Bokanbefalinger ]

hr
Tilbedelse

Bokrapporter og bokanbefalinger: En virkelig inspirerende bok om hvordan det å tilbe Gud som han er, kan forvandle våre liv og hjelpe oss ut av vanskeligheter. Når vi gjør Gud til vår Far, og tilber ham deretter, vil han gjøre oss til sine barn og ta ansvar for oss.


hr
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: