Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

John Eckhardt

Leadershift

– Transitioning from the pastoral to the Apostolic

av Jan Einar Visnes Print  
22. des 2003 23:45

Leadershift handler om prosessen en pastor må igjennom for å forvandle sin tjeneste fra å være pastor til å fungere som apostel. Tidligere har jeg lest boken til Jonathan David ”Apostoliske strategier som forvandler nasjonene” som er en grundigere bok om emnet. Leadershift er på mange måter en kortfattet oppsummering av Apostoliske strategier, samt en oppdatering av nyere forståelse av temaet.

John Eckhardt er leder for Crusaders Ministeries i en forstad til Chicago. Han er kalt til å pode inn og aktivere Åndens gaver for å bygge opp sterke ledere i Kristi legeme. Han har gitt seg selv til å utruste de hellige og trene ledere til å oppfylle det gudgitte kallet over deres liv.

Boken er tredelt, og første del (Kapittel 1-3) handler nettopp om denne prosessen og hvorfor det er så viktig at en pastor er villig til å gå gjennom denne forvandlingen.

Kapitlene 4-7 handler om områder som pastoren trenger å utvikle for å kunne fungere mer effektivt i sin tjeneste som apostel. Disse områdene er:

  • Bønn
  • Befrielse
  • Utvikle team, både eldste team og apostoliske team.
  • Hjelpe tjeneste og administrasjon. Hjelpetjenesten inkluderer både praktisk og åndelig hjelp. (Mer om dette i egen bok.)
  • Forløse evangelistene.

Siste del av boken handler om Guds visjon med kirken ”å bygge opp igjen Davids falne hytte” og få i gang igjen gudstjenestelivet slik Kong David satte det i stand.

Siste kapittelet gir en rask oppsummering av de ulike funksjonene og kjennetegnene til en apostel.

Boken har gitt meg en oppfriskning av det jeg lærte i Apostoliske strategier samt gitt meg en ny forståelse av hvilke områder en pastor må utvikle for å fungere effektivt som apostel. Det er en tøff utfordring å gå igjennom denne forvandlingsprosessen det er å gå fra en pastoral tjeneste til en apostolisk funksjon. Mange av de som er kalt til å bli en apostel vegrer seg naturlig nok, og står i fare for å ikke komme inn i det kallet Gud har for dem.


Tittel:Leadershift – Transitioning from the pastoral to the Apostolic
Forfatter:John Eckhardt
Antall sider:66
ISBN:1-883927-14-5
Årstall:2000
Forlag:Crusaders Ministries P.O. Box 7211Chicago, IL 60680

Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: