Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

John Eckhard:

The Ministry Anointing of Helps

av Jan Einar Visnes Print  
23. des 2003 00:26

Denne boken handler om hjelpetjenesten, og ikke om hjelpenådegaven med ulike typer praktiske handlinger til hjelp for andre.

For hjelpetjenesten handler om mye mer enn ulike typer praktisk hjelp, det handler også om å gi åndelig hjelp. Ta for eksempel en musiker som spiller et inspirert melodi i forkant av predikanten sin forkynnelse, og som da hjelper predikanten til å skape en atmosfære som gjør det lettere for ham å tale til menneskene det budskapet han har fått på hjertet. Eller en bønnemedarbeider som forbereder en kampanje i det åndelige. Eller en profet som kommer med en nøkkel i en vanskelig situasjon og hele problemet løser seg selv. Det er mange måter å yte hverandre hjelp på i det kristne livet, mye mer enn bare praktisk/økonomisk.

Dette boken har vert til utrolig stor hjelp for meg, siden en av mine tydeligste nådegaver er hjelpenådegaven. Dette har til tider frustrert meg siden jeg også har hatt en tendens til å både utnytte meg selv og la meg bli utnyttet til å gi hjelp på det praktiske området. Jeg hadde derfor i en kort periode (noen måneder) angst for å bli identifisert med denne nådegaven fordi jeg følte meg utnyttet. Men etter å ha forstått at hjelpetjenesten enda mer er i den åndelige dimensjonen, å gi åndelig hjelp, er jeg blitt veldig glad for å kunne identifisere meg med hjelpenådegaven.

John Eckhardt er leder for Crusaders Ministeries i en forstad til Chicago. Han er kalt til å pode inn og aktivere Åndens gaver for å bygge opp sterke ledere i Kristi legeme. Han har gitt seg selv til å utruste de hellige og trene ledere til å oppfylle det gudgitte kallet over deres liv.Tittel:The Ministry Anonting of Helps
Forfatter:John Eckhardt
Antall sider:27
ISBN:0-9630567-1-9
Årstall:1991
Forlag: Crusaders Ministries
P.O. Box 7211
Chicago, IL 60680

Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: