Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Scott Wallis

Presentasjon av forfattere: Scott Wallis ble kalt til å bli profet allerede i 1987 ved et syn. Han søker å gi det profetiske ordet en livsforvandlende kraft hvor enn han tjenestegjør.


hr

En introduksjon til profetskole

Anbefalte bøker om den profetisk tjeneste og profetisk nådegave: Hva er en profetskole? Er Profetskole bibelsk riktig? Hva lærer man der? Finnes det ulike typer profeter? Hvordan fungerer jeg i den profetiske gaven? Hva er forskjell på profetisk gave og en profet? Hvis jeg har profetisk gave og er kalt til å bli profet, hva gjør jeg da?


hr
Prophets and Personal prophecy

Anbefalte bøker om den profetisk tjeneste og profetisk nådegave: I denne bok deler Bill Hamon av sin erfaring, sin innsikt og sin kompetanse på området. Boken er skrevet til både de som har en profetisk gave, enten de er kalt til å bli profeter eller ikke, og til de som tar i mot en personlig profeti fra en anerkjent profet.


hr
Prophets - Pitfalls and principles

Anbefalte bøker om den profetisk tjeneste og profetisk nådegave: Prophets - Ptifalls and principles er den tredje og siste boken i trilogien om profet embetet og den profetiske tjenesten. Denne boken går inn på å skille mellom ekte profeter, falske profeter, og umodne profeter.


hr
Apostles and Prophets

Bokrapporter: Apostel: C. Peter Wagner er den fremste og mest kjente kirkevekst forskeren i dag. Han har skrevet over 50 bøker om ulike temaer. Å få profeter og apostler til å arbeide effektiv sammen, og å få dem til å utfylle hverandre for maksimal effekt av deres tjeneste, er det denne boken handler om. Profeten og apostelen har ulike oppgaver i menigheten, og det kan lett oppstå konflikt/gnisninger imellom dem.


hr
Apostles, Prophets, and the coming moves of God

Bokrapporter: Apostel: Bill Hamons 40-årige trofaste tjeneste som profet har ført ham inn i en profet-apostel kombinasjon av tjenestegavene. Han går er grundig inn på disse to tjenestegavene og deres funksjon.


hr
Innta Fiendens Porter

Anbefalte bøker om den profetisk tjeneste og profetisk nådegave: Cindy Jacob er en av de mest anerkjente profetene i dag og står i nært sammarbeid med blant andre C. Peter Wagner. Denne boken handler om forbønn, og går også inn på temaet profetisk forbønn.

30. aug 2004 03:05 [ Bøker om Bønn ]

hr
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: