Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Demonologi

Trolldom i menigheten

av Jan Einar Visnes Print  
20. mai 2006 20:56

Trolldomskrefter som manipulasjon, kontroll og opprør, er mere vanllig i menigheter og blandt kristne enn man skulle tro.

Trolldom i Menigheten, skrevet av Ric Godwin og utgitt på Hermon Forlag er en viktig bok for å forstå og ta oppgjør med de skjulte trolldomskreftene som kan finnes også i menigheter og kristne lag og organisasjoner. Boken avslører åndskrefter av manipulasjon, kontroll og opprør i sosiale relasjoner mellom mennesker.

Men kan kristne bli demonbesatte? Ja, det kan vi! Men det er en typisk missforståelse å bruke ordet demonbesatt. Bibelen bruker ordet demonisert på orginalspråket, altså det handler om grader av demonisk innflytelse som gir inspirasjon og inpulser til handling og meninger.

Men kan en ond ånd bo i et menneske sammen med Den Hellige Ånd? Ja, det kan de. Kristne kan slippe onde ånder til i områder av livet sitt gjennom synd og dårlige vaner. I tillegg er vi lite flinke til å hjelpe mennesker til fullkommen omvendelse og frihet når de blir kristne.

For å ta et oppgjør med dem og kaste dem ut, må vi være tydelige på hva vi vil, og trygg på den autoritet vi har over de onde åndene, på grunn av den delegerte fullmakten vi har fra Jesus Kristus når vi tror på Han og underordner oss under ham.


For spørsmål og kommentarer: Blogg: Trolldom i menigheten


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: