Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

10/40 og 40/70 vinduene

av Jan Einar Visnes Print  
18. des 2004 18:18

Kjenner du begrepene 10/40 vinduet og 40/70 vinduet. Det er noen nøkkelbegreper i den internasjonale bønne arbeidet...

10/40 vinduet

Med 10/40 vinduet menes et rektangulert område mellom 10 grader nord til 40 grader nord, hovedsaklig nordafrika, midtøsten, India og Kina. I dette området finner vi 95 % av verdens minst evangeliserte. Her bor 2/3 av jordens befolkning fordelt på 1/3 av jordens landareal. Mange av landene her er også muslimske.

Det har vert en mangel på strategisk evangelisering i flere av disse landene, men i de siste årene har 10/40 vinduet fått større oppmerksomhet. Jeg antar at det er C.Peter Wagner som globalt har ledet den strategiske bønnebevegelsen for 10/40 vinduet gjennom sin AD2000 organisasjon.

For mere informasjon:

Joshua prosjektet har omfattende og detaljerte data på hvordan tilstanden er for arbeidet med evangelisering i 10/40 vinduet. Visjonen her er å "bringe definisjon til den ufullførte oppgaven".

40/70 vinduet

På samme måten er 40/70 vinduet landområdet mellom 40 grader nord til 70 grader nord. Dette inkluderer Europa og nordasia.

C. Peter Wagner skriver på en av sine hjemmesider at vekkelsesrapporter kommer fra alle steder av verden untatt fra 40/70 vinduet. Derfor ønsker han og hans bønnebevegelse å skifte fokus fra 10/40 vinduet til 40/70 vinduet, for å stimulere til økt evangeliserings innsats i disse landområdene.

For mere informasjon:

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: