Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Termer:

Evangelist

av Jan Einar Visnes Print  
08. jan 2005 20:26

Det tradisjonelle synet på evangelisten, er at han er en bærer av de gode nyhetene, forkynner evangeliet til den troende menneskene verden. Dette er eksemplifisert ved moderne evangelister som preker budskapet om frelse ved korstog og slike ting.

Dog demonstrerte Fillip, Det Nye Testamentets evangelist nevnt i Apg 21.8, en sterk overnaturlig dimensjon av evangelist tjenesten. Fillip prekte de gode nyhetene (evangeliet) til de fortapte (Apg 8.5), utførte mirakler (8.6), befridde mennesker for demoner (8.7), tok imot instruksjoner fra en engel (8.26), hadde åpenbarings kunnskap (8,29), og ble overnaturlig forflyttet fra Gasa til Asjdod (8.26,40). Vi ser frem til gjenopprettelsen av denne typen av profetiske evangelister i Kristi legeme.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: