Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Termer:

Profet

av Jan Einar Visnes Print  
08. jan 2005 20:03

En Guds mann som Kristus har gitt sin himmelfart-gave til å være "profet". (Ef 4,11; 1. Kor 12,28; 1. Kor 14,29; Apg 11,27; Apg 13,1) En profet er en av de femfoldige himmelfart-tjenestegavene som er en utvidelse og forlengelse til Kristi tjeneste til Kirken. Dette er en salvet tjener som har den begavede evnen til å sanse og tale ut de spesifike tankene til Kristus til enkeltpersoner, menigheter, forretninger og nasjoner.

En som proklamerer guddommelige budskap, betyr blandt grekerne som en som forklarer og utlegger avgudenes råd og åpenbaringer. I Septuaginta er det oversatt fra 'roeh' - en seer - som indikerer at profeten var en som hadde umiddelbar nærvær med Gud (1. Sam 9.9). Det er også oversatt fra 'nabhi', som enten betyr 'en som budskapet fra Gud kommer fra', eller 'en som hva som helst er hemmelig kommunisert til.' (Amos 3.7; Ef 3.5)


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: