Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Legg først fundamentet

av Jan Einar Visnes Print  
24. des 2003 00:53

Det er viktig å ha et godt fundament når man skal bygge menighet. Uten et godt fundament vil huset rase sammen av den minste ting.

Huset bygd på fjell

"Men hvorfor kaller dere Meg Herre, Herre, og gjør ikke det Jeg sier? Hver den som kommer til Meg og hører Mine ord og gjør etter dem, Jeg skal vise dere hvem han er lik: Han er lik et menneske som bygde et hus, som gravde dypt og la grunnmuren på fjellet. Og da vannflommene steg og vannstrømmen brøt voldsomt mot huset, kunne den ikke rokke det, for det var grunnlagt på fjellklippen. Men den som hører og ikke gjør etter det han hører, er lik et menneske som bygde et hus på jorden uten grunnvoll. Og vannstrømmen brøt voldsomt mot det, og straks falt* det. Og dette husets fall var stort."
(LUK 6,46 - 49)

Å ha et godt fundament å bygge livet sitt på er viktig, ingen tvil om det. Bibelen omtaler også hva et godt fundament består av. Når vi bygger livet på solid grunn, kan vi også regne med å tåle påkjenninger. Ikke bare er det godt for oss selv å ha et godt fundament, men vi kan også hjelpe andre til å bygge et godt fundament i deres liv.

Jesus er hovedhjørnesteinen

Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som ble forkastet av mennesker, men er utvalgt av Gud og dyrebar, da blir også dere, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. Derfor står det også i Skriften: Se, Jeg legger i Sion en hovedhjørnestein, utvalgt, dyrebar, og den som tror på Ham, skal slett ikke bli gjort til skamme.
(1 Pet 2,4 - 6)

Først og fremst er det Jesus Kristus som er den solide klippe, hovedhjørnestein. Når vi bygger våre liv på ham, vil vi kunne stå støtt.

På profetenes og apostlenes grunnvoll

Vi er byggd på apostlenes og profetenes grunnvoll. Det er mange måter å tolke dette skriftsstedet på. En tolkning er at vi trenger nålevende profeter og apostler for at de skal kunne legge grunnvollen riktig inn i våre liv. For det er ikke gitt at hver enkelt helt av oss selv skal være i stand til å bygge våre liv på den grunnvollen de opprinnelige apostlene la i kirkehistorien. Vi trenger profeter og apostler i dag for at Jesus skal bli lagt riktig inn i våre hjerter, slik at vi kan bygge våre liv på et fundament som vi kan stole på.

Legg fundamentet først

Det sier seg selv at når man skal bygge et hus, må man begynne med grunnmuren og ikke med taket. Det er lett å tolke Heb 6,1 slik det står at man ikke skal legge grunnvollen på nytt. Men når man ikke skal legge grunnvollen på nytt forutsetter at grunnvollen allerede er lagt. Hvis fundamentet ikke er lagt riktig fra først av, vil vi få problemer når vi skal bygge videre på dette. Vers 3 i heb 6 sier at dette (å gå videre fra å legge fundamentet) vil vi gjøre om Gud vil.

Fundamentets 6 bestanddeler

  • Omvendelse fra døde gjerninger, fra synd
  • Tro på Gud
  • Dåp
  • Håndspåleggelse
  • De dødes oppstandelse
  • Evig dom

(Hentet fra Hebreerne 6.1-3)


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: