Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

2. Kor 6,1

Ta ikke imot Guds nåde forgjeves

av Jan Einar Visnes Print  
22. jan 2005 11:41

Min første respons, da jeg leste dette bibelverset, var at her står det jo at vi blir format til å ikke ta imot Guds nåde forgjeves, altså er det mulig å ta imot Guds nåde forgjeves.

Som trauste lutheranere er det lett å tenke at når vi først er blitt frelst så er vi blitt frelst; det går ikke an å ta imot Guds nåde forgjeves. Men her står det at det er mulig å ta imot Guds nåde forgjeves, for ellers haddde ikke vert nødvendig å formane slikt.

Her følger noen av oversettelsene som brukes:

Men som medarbeidere formaner vi dere om at dere ikke tar imot Guds nåde forgjeves. (Bibelen Guds Ord)

Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. (Svensk Bibel 2000)

Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. (Svensk folkebibel 1998)

Men såsom medarbetare förmana vi eder ock att icke så mottaga Guds nåd, att det bliver utan frukt. (Svensk 1917)

Som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke tar imot Guds nåde til ingen nytte. (Norsk Acta 1973)

Men idet vi samarbeider, formaner vi også dere [til] å ikke ta imot Guds nåde inn i [det] tomme. (Reformasjonbibelen)

Synerguntes de kai parakalumen mæ eis kenon tæn charin tu theu dexasthai hymas; (Gresk (NA27) Transkribert)

Så hvordan er det da mulig å ta imot Guds nåde forgjeves? Hva slags menneskesinn og holdninger er det som tar imot Guds nåde forgjeves? For å forstå dette, for vi prøve å sette oss inn i grunnteksten.

Det greske ordet som er blitt oversatt til forgjeves, er 'kenon' eller 'kenos'. Dette ordet er oversatt til engelsk med 'empty' eller 'vain' og spesielt her oversatt til 'in vain'. I følge Merriam-Webster OnLine betyr 'in vain' uten suksess eller resultat, uten verdi, ubetydelig, uten hensikt, eller i tomhet.

Vine's expository dictionary forklarer at 'kenos' uttrykker tomheten til noe, fraværet til det som vanligvis ville fylt hulrommet.

For å forsøke å forklare bibelverset med egne ord, ender jeg opp med to ulike tanker som kanskje utfyller hverandre. Og noen av oversettelsene som vist over dekker disse tolkningene. Den ene tolkningen er av vi tar imot Guds nåde uten å forstå verdien av den, uten å forholde oss rett til den. Vi tar imot skallet av nåden, uten innhold.

Den andre tolkningen er at vi ikke anvender Guds nåde, tar den i bruk i eget liv, slik at den blir uten virkning og uten frukt.

Derfor er det viktig å sette seg inni verdien av Guds nåde, alik at vi kan forstå og verdsette den rett, og anvende den i vårt eget liv slik at den blir til nytte og fyller Guds hensikt i våre liv.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: