Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Hva er synd?

Hamartiologi

av Jan Einar Visnes Print  
19. des 2004 14:33

For å til fulle forstå hva omvendelse er, må vi også forstå hva vi skal vende om fra, men også hva vi skal vende om til. Det er ikke mulig å få livet sitt i orden med Gud uten å vende om fra sitt liv borte fra Gud, og fra det som skiller oss fra Gud.

Hebreer brevet (kap. 6) nevner i alt 6 grunnleggende ting som vi trenger å kjenne får å få et godt fundament for vårt liv med Gud:

Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå fram til modenhet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud, eller undervise om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og den evige dom. Slik vil vi gå fram, om Gud så vil. (Heb 6.1-3)

Det er lett å tenke seg at disse tingene trenger man ikke å bry seg om da vi "ikke på ny skal legge grunnvollen", for det har jo Jesus gjort allerede. Men grunnvollen trenger å bli lagt rett i et hvert menneskes hjerte, og skriftstedet forutsetter at grunnvollen er lagt, før vi kan gå videre med Gud.

Foto: Ester Døde gjerninger

Skriftstedet over bruker uttrykket: 'døde gjerninger'. Og det er en god beskrivelse av hva synd er, det er gjerninger gjort uten Gud, gjerninger som ikke fører til liv, gjerninger som fører til død, både åndelig død og evig død. Det kan være religiøse handlinger, falske dyder, og handlinger og holdninger til selvrettferdige moralister.

Konsekvensen av synd

Mat 15,18...det kommer fra menneskets hjerte og gjør mennesket urent.
Mrk 7,21Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.
Rom 1,32De vet at Guds lov sier at de som gjør slikt, fortjener å dø.
1. Kor 6,9-10Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?
Gal 5,21De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.
Efe 5,5For dere skal vite at ingen som [...gjør slikt...] og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike.
Kol 3,6Det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige.
Åp 21,8Deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.

Konsekvensen av synd er at vi blir urent for Gud, vi fortjener å dø, vi får ikke arverett til Guds rike, Guds vrede rammer oss, og vi blir plassert i en sjø av ild og svovel som går under benevnelsen helvete (eller gehenna).

Syndelister i bibelen

Bibelen har flere lister med ulike synder som forteller oss hva vi skal vokte oss for, holde oss unna og ikke gjøre:

Matt 15,18-20onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott
Mrk 7,21-23onde tanker, hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag, ondskap, svik, utskeielser, misunnelse, spott, hovmod, vettløshet
Rom 1,29-32all slags urett, umoral, pengejag, ondskap, misunnelse, mordlyst, strid, svik, falskhet, sladder, baktalelse, hater Gud, bruker vold, overmodighet, skryt, ulydighet mot foreldre, uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige, skryter av andre som gjør synd
1. Kor 5,9-11hor, pengegriske, ransmenn, avgudsdyrkere, spotter, drukkenbolt, ransmann
1. Kor 12,20-21strid, rivalisering, hissighet, selvhevdelse, baktalelse, sladder, hovmod, rot, ikke angrer, umoral, hor, utsvevende liv
Ef. 4,17-19tomme tanker, formørket forstand, fremmede for livet i Gud, forherdede hjerter, kjenner ikke Gud, avstumpet, kaster seg ut i utsvevelser, gir seg hen til all slags umoral, jag etter penger
Ef. 5,3-4hor, all slags urenhet, pengejag, rått snakk, dumt prat, grove vittigheter
Ef 4,25.28-29.21løgn, tyveri, råttent snakk, hardhet, hissighet, sinne, skrål, spott, ondskap
Kol 3,5hor, urenhet, lidenskaper, ondt begjær, pengejag, avgudsdyrkelse
Kol 3,8sinne, hissighet, ondskap, spott, rått snakk, løgn
2. Tim 3,1-5egoisme, glade i penger, fare med skryt, overmodige, snakke stygt om andre, ulydighet mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige, uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likgyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske, elsker lystene høyere enn Gud
Tit 3,3-5uforstandige, ulydige, er på avveier, er slaver av alle slags begjær og lyster, lever i ondskap og misunnelse, blir hatet og hater hverandre
1. Pet 2,1ondskap, falsket, hykleri, misunnelse, sladder
1. Pet 2,1slike som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere, menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, tyver, pengegriske, drukkenbolder, spottere, ransmenn
1. Pet 2,1slike som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere, menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, tyver, pengegriske, drukkenbolder, spottere, ransmenn
Gal 5,19-21hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag
Ef 5,5-6hor, lever i umoral, er pengegriske, dyrker en avgud

Vi har alle syndet og fortjener dom

Det er umulig for et menneske å leve uten synd. Vi har alle syndet da synden kom inn i verden ved ett menneske. Vi kan ikke bli rettferdige for Gud i vår egen kraft. Vi kan ikke gjøre oss fortjent til Guds nåde. Vår synd fører til forkastelse, fordømmelse og bortvisning fra Guds hærlighet. Gud vraker oss, og vi blir kondemnert!

Foto: Ester
...og jeg vil gjøre dem rene. (Esek 37,23)

Vi trenger alle Guds nåde

Så siden vi alle har syndet, så trenger vi Guds nåde. Men denne nåden er betinget av at vi anerkjenner Jesus Kristus som Guds sønn og Herre i vårt liv.

Joh 3,18: Den som tror på ham (Jesus Kristus), blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Joh 5,24: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.

Rom 8,1: Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Det å forandre standpunkt i forhold til Jesus Kristus og gjøre ham til Herre i vårt liv gjør at vi blir født på ny, forvandlet i vårt indre og frelst fra Guds fordømmelse.


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: