Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Strategier for evangelisering på Internett

av Jan Einar Visnes Print  
12. mar 2005 01:00

Internett er blitt et viktig redskap for kommunikasjon mellom mennesker. Det er derfor viktig å forstå hvordan vi kan bruke dette redskapet til å fremme Guds Rike.

Mange bruker også internett til å tilfredsstille sin åndelige lengsel og lengselen etter noe mere, etter en større mening med livet. Vi som har funnet frem og fått tilfredsstilt vår åndelige søken etter Gud, trenger å gi dette videre, også på internett.

Hjemmesider

Det er mange måter å komme i gang på, men de tyngste måtene er å lage egne private hjemmesider eller eget domene. Her bør du ha større kompetanse enn gjennomsnittelige internett surfere. Det er krevende å lage hjemmesider i HTML, selv om man bruker programvaren som lager HTML koden. Det kreves litt innsikt i grafisk design, og hvordan bygge opp konsistente sider slik at besøkende lett kan navigere rundt etter den informasjone de søker og finner interessang.

Eget domene

Ved å bruke eget domene har man lettere mulighet til å benytte seg av ferdige programpakker som kallesinnholdsadministrasjon, eller Content Management Systems (CMS). Her kan lett lage seg internett sider med stor funksjonalitet, slik at man bare trenger å fokusere på å skrive selve budskapet til de besøkende. Ofte har disse CMS også funksjonalitet slik at besøkende eller medlemmer lett kan legge til kommentarer eller innlegg når de er på besøk på internett sidene.

Et annet problem ved både private hjemmesider og domener, er å generere trafikk til sidene, eller å skaffe besøkende som kan være interessert i det som blir skrevet på sidene. Dette er nærmest blitt et eget fagfelt på internett.

Blogg

En spesiell form for innholdsadministrasjon som er blitt veldig populært er Blogg. Dette er en forholdsvis enkel funksjonlitet som også gjør det enkelt å legge ut små artikler og kommentarer. Kort og greit forklart er det en dagbok på internett. Blogg er sammensatt av ordene Web og Logg, og blir også kalt weblogg.

Debatt forum

En annen viktig arena er de mange debattsidene som dinne på nettet. Her er det også viktig at vi er tilstede og påvirker det kollektive standpunktet i verdispørsmål og levendegjør Jesus Kristus.

Menighetens hjemmeside

Menighetens hjemmesider er ofte skrevet til medlemmenne og de som kjenner kirken. Her er det selvfølgelig like viktig å skrive til de kirkefremmede, og på den måte både senke terskelen og vise at menigheten og evangeliet er relevant for det daglige liv. På den ene siden er det viktig å skape gruppetilhørighet blandt medlemmene, men det må ikke gå på bekostning av de søkende slik at de føler seg eksludert.

Presenter både menigheten, troen og evangeliet på en måte som vekker nygjerrighet og interesse.

Ulike evangeliseringsstiler

Blandt de mange ulike evangeliserings strategier kan jeg nevne noen:

Evangelie presentasjon er kanskje den strategien som kan oppfattes som den mest kjedelige og krevende måten å drive evangelisering. Å presentere evangeliet slik det er på en objektiv, lettfattelig og oppsumert måte kan være både vanskelig og utfordrende. Den vanskelige delen er at ulike nyanseforskjeller kan føre til missforståelser som siden kan bli vanskelige å rette opp. Men samtidig kan det være en sunn prosess å gå igjennom, da det utfordrer troen og sin egen kunnskap om evangliet.

Tros presentasjon og personlige vitnemål er en mye enklere form for evangelisering siden den tar utgangspunkt i ens eget liv og tro. Her må man være åpen for at Den Hellige Ånd virker med slik at troen over tid vil forandre seg. Det er ikke meningen at voksne personer skal presentere sin vel bevarte og stagnerte barnetro.

Apologetikk handler om tros-forsvar. Dette tar opp noen av de vanskelige spørsmålene innen kristen tro. Er det fornuftig å tro? Hvilke bevis har vi for at Gud finnes? Osv.


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: