Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Lovsangsveiledning

Å utvikle lovsangskulturen i menigheten

av Jan Einar Visnes Print  
19. jan 2004 00:46

Å lede lovsang kan være vanskelig og utfordrede for noen, og en kilde til stor velsignelse for andre. Noen leder lovsang i en menighet som flommer over av begeistring, liv og glede. Andre leder lovsangen i en forsamling hvor det er liten begeistring, og folk er helt bakpå.

Å lede lovsang er ikke bare å lede lovsang - å bestemme hvilke sanger som skal synges og så sette an tonen. Å lede lovsang handler også om lovsangs-veiledning - å utvikle lovsangskulturen i en menighet og forsamling fra gang til gang.

Foto: Ester
Gled deg i Gud

Hvordan er lovsangskulturen i din menighet? Hvordan er atmosfæren når Gud tilbes i din forsamling? Hvordan ønsker du at det skulle være? Hva har du opplevd andre steder som du synes er bra? Hvordan tror du Gud ønsker å høre lovsangen fra deg og din forsamling?

Når man erkjenner og sammenligner hvordan kulturen faktisk er og hvordan man ønsker den, har man en stor mulighet til å gjøre noe med det. Da har man mulighet til å lære opp forsamlinen i de sannheter den trenger å ta til seg.

Her er noen enkle skritt man kan ta for å utvikle lovsangskulturen i menigheten. Men husk at lovsangskulturen ikke kan endres på en kveld, det må gjøres over tid, og at forsamlingen har lett for å falle tilbake til gamle mønster også over tid. Det tar tid å etablere nye mønster i gudtjenesten.

1. Be over det i lederskapet, og samtal om hva dere ønsker å gi til Gud. Besøk også andre menigheter for å lære hvordan kulturen er der, og ta til deg det du synes er bra.

2. Les literatur om temaet slik at du har noe undervisning og gullkorn å med forsmlingen når du leder lovsangen. Besøk også andre menigheter for å lære hvordan kulturen er der, og ta til deg det du synes er bra.

3. Be over det i forsamlingen, om hva dere ønsker å gi til Gud. Husk også at Den Hellige Ånd kommer oss spesielt i hjelp for å herliggjøre Jesus: Joh 16,14 "Han skal herliggjøre Meg, for Han skal ta av det som er Mitt, og forkynne det for dere." På den måten kan også lovsangslederen komme med små drypp av ny forståelse til menigheten.

4. Lovsangslederen trenger også å utvikle følsomhet for atmosfæren i rommet når Gud tilbes. Han/hun må kunne profetere til forsamlingen og til atmosfæren i rommet. For det første for å formidle Guds kjernlighet til forsamlingen og hva Gud ønsker å gi til menigheten og de som er tilstede. Den andre grunnen man trenger å tale til atmosfæren i rommet er for å kunne korrigere folks holdninger til Gud, til hverandre, til lovsangen osv. Ofte har folk holdninger til Gud som de ikke helt skjønner selv at det ikke er bra for dem å ha. Dette trengs å korrigeres.

5. Undervis og instruer forsmlingen. Å instruere en forsamling er kanskje den mest effektive måten å endre en lovsangskultur på, fordi man forventer at en forsamling er lydig når de får bekjed om gjøre noe. Men dette er også en meget risikabel måte å endre en lovsangskultur i en forsamling, og fører også med seg at det er lettere å falle tilbake til gamle vaner, og å ta på seg nye vaner blir et ork. Enten lykkes man med dette, eller så misslykkes man. Og hvis man misslykkes, kan man også gjøre skade. Det å trene forsamlingen i lovsang bør derfor bare gjøres av mennesker som er åndelig og sosialt modne, som har åndelig teft og følsomhet, slik at de kan lede menneskene dit Gud vil samtidig som de ikke går for hardt frem, eller på feil måte.


Man trenger en visjon for hvordan man ønsker lovsangskulturen og atmosfæren i menigheten, og dette er noe man trenger å utvikle over tid. Å herliggjøre Jesu navn er noe av det Den Hellige Ånd aller helst vil hjelpe oss med, derfor trenger vi å bruke tid i bønn, øve oss i bønn, finne inspirasjon i bønn, lytte i bønn, bli begeistret i Jesus i bønn, tilbe Gud i bønn, bli ledet av Ånden i bønn, utvikle vår kjærlighet til Gud i bønn og ære Jesus i bønn.


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: