Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Brølende Lam profetiske tjeneste

Linker Apostolisk Profetisk: Brølende lam er navnet på den profetiske tjenesten til Per Ivar Winnæss. Han er pastor i Menigheten 24/7 og leder for Utrustningssenteret 24/7. Mange reagerer negativt når de hører navnet Brølende lam, men forklaringen er ganske så betryggende…


hr

Foto: Bill Hamon
Dr. Bill Hamon
Profet Dr. Bill Hamon er gjest hos Benny Hinn

Nådegavene: Dr.Bill Hamon har nylig vert gjest i det populære tv-programmet til Benny Hinn - This Is Your Day!! Her ble han interjuet om det profetiske og profet tjenesten. Hør Bill Hamon fortelle hvor lett det er å bli aktivert i det profetiske.


hr
En introduksjon til profetskole

Anbefalte bøker om den profetisk tjeneste og profetisk nådegave: Hva er en profetskole? Er Profetskole bibelsk riktig? Hva lærer man der? Finnes det ulike typer profeter? Hvordan fungerer jeg i den profetiske gaven? Hva er forskjell på profetisk gave og en profet? Hvis jeg har profetisk gave og er kalt til å bli profet, hva gjør jeg da?


hr
Intro til nådegavene

Nådegavene: Nådegaver er åndelige arbeidsverktøy. Når man bygger et hus trenger man byggeverktøyer som sag, hammer, murerskje, malerkost og mange andre typer verktøyer. På samme måte, når man skal være med å bygge Guds rike trenger man åndelige byggeverktøyer som "kunnskap om Gud", visdom, profetier om mange andre gaver og gudgitte evner.

12. des 2003 01:00 [ Kirkevekst ] [ Nådegavene ]

hr
Profeter, profetisk tjeneste og profetisk nådegave

Nådegavene: Å forstå den profetiske tjenesten er omfattende. Her får du noen stikkord som kan hjelpe deg på vei bort fra missforståelser.

20. des 2004 00:02 [ Kirkevekst ] [ Nådegavene ]

hr
Finn kallet ditt

Kirkevekst og menighetsutvikling: Å forstå hvordan Gud kommuniserer med oss, er en vitkig forutsetning for å forstå hvordan han kaller oss til et meningsfylt liv.

28. feb 2007 23:23 [ Kirkevekst ] [ Nådegavene ]

hr
Ønsker ikke nådegavene

Nådegavene: Martin Luther sa en gang: "Jeg har gjort en pakt med Gud at han hverken sender meg syner, drømmer, ikke engang engler. Jeg er fornøyd med Den hellige Skrift som gave. Den gir meg mer en nok instruksjoner og alt det jeg trenger i dette livet og det kommende."

18. feb 2008 02:39 [ Kirkevekst ] [ Nådegavene ]

hr
Nådegave listene i bibelen

Nådegavene: Det er hovedsaklig 5 nådegavelister i bibelen. Les mere om dem her.

06. mai 2006 19:03 [ Kirkevekst ] [ Nådegavene ]

hr
Gud satte i menigheten...

Nådegavene: To av nådegavelistene (1. Kor 12,28 og Ef 4,11) i Det Nye Testamentet begynner med ordene "Gud satte i / gav til menigheten". Jeg vil her gå igjennom nådegavelisten i 1. Kor 12,28, og bruke denne listen som en sjekkliste for hva som fungerer i menigheten i dag.

11. aug 2006 20:54 [ Aktuelt ] [ Nådegavene ]

hr
Nådegave til å hjelpe

Nådegavene: Nådegaven til å hjelpe er muligens den eneste vi kan velge å gå inn i. Problemet med denne nådegaven er at de fleste ser på det som en gave til praktisk hjelp, og begrenser nådegaven til bare det praktiske. Her skal vi se på 7 ulike karakterer ved denne nådegaven, eller skulle jeg heller si 7 ulike hjelpenådegaver?


hr
Foto: Ester Den sunne Gudsfrykt

Nådegavene: Vanligvis blir ikke Gudfryktighet regnet med til noen av de ulike nådegavelistene, men allikevel er gudfryktighet noe som Den Hellige Ånd gir oss som en gave. Gudsfrykt er en dyp respekt og ærbødighet for Gud som hjeler oss til å foholde oss rett til Ham, og den hjelper oss til å bruke de andre gavene på rett måte, med rette hensikter og motiver.

15. des 2003 20:41 [ Nådegavene ]

hr
Karismafobi

Nådegavene: Karismafobi vil jeg beskrive som en redsel for de gavene som Den Hellige Ånd gir. Enten man avviser de som har fått nådegaver eller selv avviser å ta i bruk egne nådegaver, kan det være frykten som ligger til grunn for avvisningen. Hva som er årsak til at man er redd for nådegavene, kan ha ulike årsaker.

12. des 2003 00:24 [ Aktuelt ] [ Nådegavene ]

hr
Tungetale - svermeri eller en nødvendighet i det kristne livet?

Nådegavene: Det finnes to ulike typer tungetale, den ene er til personlig oppbyggelse. Den andre er til andres oppbyggelse. Å tale i tunger er ikke noe som skjer uten kontroll fra den som taler i tunger.

06. jan 2004 23:56 [ Nådegavene ]

hr
Apostel tjenesten

Nådegavene: En introduksjon til apostelnådegaven.

15. aug 2004 02:19 [ Nådegavene ]

hr
Ulike apostoliske tjenester

Nådegavene: Selv om apostel-nådegaven er ulik de andre nådegavene, vil også de ulike apostlene ha ulike kall, tjenester og virkeområder. Vi skal forsøke å beskrive noen av disse.

04. mar 2004 15:08 [ Nådegavene ]

hr
Apostel og evangelist tjenestene

Nådegavene: Både Apostel og Evangelist gaven kan sammenlignes med en misjonær. Men av og til kan man treffe på tjenestegaver/personer som har både evangelist og apsotel tjenesten i seg, vi snakker gjerne om kombinasjonsgaver.


hr
Profetier og åndsåpenbaringer

Nådegavene: Av og til opplever vi at Gud taler til oss direkte gjennom en åpenbaring, eller at Gud ønsker å tale igjennom oss til andre ved en personlig profeti. Hvordan skal vi da gå frem for å prøve åpenbaringene, før vi deler dem med andre? Her er en 3 punkts liste vi kan filtrere åpenbaringene igjennom før vi avgjør hva vi skal gjøre med dem.


hr
Hva er en profeti?

Ny-apostoliske ord og uttrykk: Det finnes to ulike greske ord som begge blir oversatt til "ord". Det ene ordet er "Logos" som også blir oversatt til lære, prinsipper, og står for helheten og det generelle. Rhema kan oversettes med befaling, instruksjon, og står for det spesifikke.


hr
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: