Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Typsik Lutheranere

Ønsker ikke nådegavene

av Jan Einar Visnes Print  
18. feb 2008 02:39

Martin Luther sa en gang: "Jeg har gjort en pakt med Gud at han hverken sender meg syner, drømmer, ikke engang engler. Jeg er fornøyd med Den hellige Skrift som gave. Den gir meg mer en nok instruksjoner og alt det jeg trenger i dette livet og det kommende."

Typisk lutheranere, tenkte jeg når jeg leste dette. De leser sin bibel og ”lukker” sine åndelige sanser for Guds åpenbaring, kommunikasjon og veiledning. Samtidig er bibelen full av historier og eksempler på at Gud åpenbarer seg selv og sitt hjerte og vilje direkte til mennesker. Hvordan er det mulig å elske Bibelen, og samtidig stenge ute dens liv?

Men når jeg setter meg inn i Martin Luther sin samtid, forstår jeg også hvorfor. Martin Luther måtte jo kjempe mot ugudelige åpenbaringer og læresetninger som ikke kom i fra Guds munn.

Som Guds folk kan vi forvente at Gud vil tale til oss rett inn i vår situasjon, løse opp i floker, styrke oss og gi oss ny næring på vår vandring med Ham. Gud elsker å kommunisere med sitt folk, og bibelen er full av eksempler på at Gud taler (og like full av eksempler på at folk ikke vil høre).

Da Jesus ble fristet i ødemarken av djevelen svarte han blandt annet: Matt 4,4 ..."Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn." (ref 5 Mos 8, 3) (min uthevning). Dette utsagnet er skrevet i nåtid, og ikke i fortid. Det står ikke "...hvert ord som har kommet ut at Guds munn (og blitt skrevet ned)..." som så mange vil lese det til. Jeg verken forakter bibelen eller forsøker å legge noe til bibelen. Men "...hvert ord som går/kommer ut av Guds munn" handler både om fortid, nåtid og fremtid. Altså skal vi ikke stenge igjen Guds åpenbaringer til oss, fordi det er det vi skal leve av.

Her gjelder det ikke å være typisk lutheraner men å gjøre en ny pakt med Gud i Himmelen: At han får lov til å gi oss åpenbaringer, syner og drømmer, ja til og med englebesøk, i takt med at vi fordyper oss i Ordet og modnes som kristne, slik at vi kan gå hånd i hånd med både Ordet (Logos) og åpenbaringen (rhema).


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: