Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Nehemja kapittel 3:

4. Medlidenhetens tjeneste

Dalporten v. 13

av Jan Einar Visnes Print  
19. jan 2004 00:12

Det handler om å hjelpe og å gjenopprette venner som har falt, om ikke nødvendigvis falt i synd, så blitt slått ut på en eller annen måte.

Hanun var en av de som arbeidet på denne porten. Hans navn betyr ”Å bøye seg i vennlighet til en annen”.

Det kreves åndelig modenhet å hjelpe de umodne til modenhet, og man kan ikke hjelpe andre på områder som man ikke har fått hjelp på selv.

Og det er mange dalføre man kan havne i:
- åndelige, mentale, følelsesmessige problemer
- ekteskapelige, familiære og økonomiske problemer

Men det er ett dalføre Gud leder alle kristne igjennom, og det er dødsdalen. Det handler om å dø fra sitt gamle jeg, fra det gamle mennesket slik at Jesus kan være det nye livet i enhver Kristen.

Et annet dalføre Gud leder oss igjennom er overgivelsesdalen. Det handler om å overgi alle områder av sitt liv til Gud, og å bryte med tvil og dobbelmoral.

Men vit at Gud er med og vil lede dere igjennom alle daler han leder dere inn i, og disse dalførene leder så til forfriskning og kildens dal.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: