Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Nehemja kapittel 3:

2. Å betjene ikke-kristne

Fiskeporten v. 3

av Jan Einar Visnes Print  
19. jan 2004 00:02

Fiskeporten handler om å fiske åndelige fisker:Å betjene ikke-kristne med Guds nåde, evangelisering og kalle mennesker til omvendelse.

Fiskeporten menneskefisking evangelisering
Det handler om å betjene de ikke kristne med Guds nåde.

Først saueporten, så fiskeporten. Det er først når Guds flokk er åndelig sterke og modne at nye mennesker kan innlemmes i Guds rike på en godmåte. Fordi sunne og friske sauer får sunne og friske lam.

Det å evangelisere er ikke bare en evangelist sin oppgave, for i følge Ef. 4,11-12 skal en evangelist også utruste de hellige til tjeneste.

Saueporten i menigheten må bygges før fiskeporten.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: