Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Nehemja kapittel 3:

8. Å legge av kjødets byrde

Hesteporten v. 28

av Jan Einar Visnes Print  
19. jan 2004 00:39

Denne porten kan tale til oss om både det å bære byrdene for hverandre, og å legge dødt det kjødelige livet.

Denne porten kan tale til oss om to ting:

1. Gjenopprette tjenesten med byrde bærere. På samme måten som hester kan bære tunge byrder som mennesker ikke kan bære, utruster Gud mennesker og tjenere som kan lytte og gi råd til mennesker som har tunge problemer og behov i deres liv.

2. Gjenopprettelsen av hellighet og død over det kjødelige livet. Hester i GT symboliserer av og til kjødelighet og egenviljen til menneskene.

Så når Kirken går igjennom hesteporten må den legge tilside sitt kjødelige liv og bli likedannet med Jesu bilde. Legge av menneskelig styrke og ta til seg Guds kraft.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: