Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Nehemja kapittel 3:

9. Fullkommengjøringen av Kristi Brud

Østporten v. 29

av Jan Einar Visnes Print  
19. jan 2004 01:49

Dette kan tale til oss om den siste og endelige gjenopprettelsen av Kirken og Jesu gjenkomst til jorden for å møte sin perfekte brud.

Mat 24,27: For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

På samme måte som de tre vise menn kom fra øst skal også den Vise Mann, Jesus komme fra øst.

Så når menigheten tillater Gud å gjenopprette disse portene i åndelig forstand, så kan vi være trygge på at Jesus vil komme tilbake til en ”herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt” (Ef 5,27).


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: