Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Nehemja kapittel 3:

1. Å betjene Guds folk

Saueporten (v. 1)

av Jan Einar Visnes Print  
18. jan 2004 23:53

Jesus er den gode hyrde og Guds folk er som sauene som kjenner Hyrdens røst. Det er den første porten som gjenoppbygges, eller den første tjenesten i en menighet som må på plass, om man planter en ny menighet eller overtar som pastor i en eksisterende menighet.

Å betjene Guds folk vil si å fø dem med kunnskap om Gud og hans rike. Etter at Peter hadde fornektet Jesus, spør Jesus om Peter elsket ham:

Joh 21,15 - 17 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: "Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her?" Han svarte: "Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær." Jesus sier til ham: "Fø mine lam!" 16 Igjen, for annen gang sier han: "Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?" "Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær," svarte Peter. Jesus sier: "Vær hyrde for mine sauer!" 17 Så sier han for tredje gang: "Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?" Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: "Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær." Jesus sier til ham: "Fø mine sauer!

Peter blir utfordret til å både være hyrde for Jesus sine sauer, og å fø dem.

Sauer har ingen naturlig forsvar, og i tillegg er de svært dårlige til å flykte fra farer. De blir lett nervøse og urolige og trenger noen som kan forsvare dem fra farer. Det er en ting som er viktig i hyrdetjenesten å beskytte Guds flokk mot angrep.

Men når det gjelder å fø sauene finner vi også at sauene tar best til seg når de kan spise og drøvtygge i trygghet og tillit. De trenger å vite at hyrden er nær dem og at de kan være fortrolige med hyrden.

Videre trenger hyrden å være en rådgiver, slik at han kan hjelpe de enkelte til åndelig vekst og modning, og hjelpe dem til helhet på alle livets områder. Samtidig må hyrden også evaluere sin holdninger overfor umodenhet.

Mye kan sies om hyrde tjeneste og hvordan betjene Guds flokk, men hele poenget er å hjelpe menneskene til å bli sunne og modne i Kristus.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: