Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Nehemja kapittel 3:

7. Ordets tjeneste

Vannporten v. 26

av Jan Einar Visnes Print  
19. jan 2004 00:34

Denne porten kan tale til oss om å gjenopprette vannet i Ordet.

Ef 5,25 - 27 Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten og gav Seg Selv for den, 26 for at Han skulle hellige den, idet Han renset den ved vannbadet i ordet, 27 for at Han kunne føre den fram for Seg Selv som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten lyte.

Prestene i GT som brukte vann i renselsesritualer.

På samme måte som vann renser på den naturlige måten, renser Guds Ord oss på den åndelige måten.

Så etter at mennesker har vert igjennom kildeporten til Guds Ånd, må de igjennom Vannporten til Guds Ord. For Ordet og Ånden hører sammen og må virke sammen.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: