Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Ed Silvoso og Harvest Evangelism

av Jan Einar Visnes Print  
26. aug 2004 20:51

Ed Silvoso har vert flere ganger i Norge og hjulpet kristne ledere i deres arbeid med å forvandle byer for Kristus.

Ed silvoso er også en ledende teolog i utvikling av forståelsen rundt markedsplass kristendom. Siden by-forvandling også må inkludere næringslivet, er det viktig å sette seg inn i hvordan Gud vil bruke næringslivet til å forvandle byene til det bedre.

Link: www.harvestevan.org

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: