Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Naturlig Kirkevekst

av Jan Einar Visnes Print  
15. okt 2004 23:02

Christian Schwarz har undersøkt tusener av mingheter rundt om i verden og kommet frem til 8 viktige faktorer for at en menighet skal være sunn og veksende.


Naturlig Menighetsutvikling

Stikkordet for Naturlig Kirkevekst er: «av seg selv» Naturlig Kirkevekst har utviklet en metode for å måle et menighets kvalitet på hver av de 8 faktorene. Disse måltallene kan så brukes til strategiplanlegging i menigheten for å styrke den svakeste siden av menigheten.

Teoriene til Naturlig kirkevekst er veldig populære, spesiel i den lutherske tradisjonen. Årsaken tror jeg er at Naturlig kirkevekst ikke primært har fokus på vekst i antall, men fokuset ligger på å utvikle en sunn og balansert menighet som medlemmene kan trives i. Da kommer veksten (i antall) «av seg selv».Norsk link:

www.k-vekst.no

Internasjonal:

www.ncd-international.org

Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: