Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Forklaring til Link Popularitet Sjekken

av Jan Einar Visnes Print  
23. jan 2005 19:29

Link Popularitets Sjekken er en oversikt over hvor mange linker et nettsted har til seg fra andre internett sider. Resultatet er hentet fra flere av de store søkemotorene som Google, AltaVista, Inktomi, MSN, Teoma, Yahoo og AllTheWeb.

Forklaring til Link Popularitet Sjekken

På hjemmesidene til disse søkemotorene kan du gå inn på avanserte søk og selv gjøre søk på hvor mange linker et gitt domene har til seg fra andre sider, og hvilke sider sider som peker til ditt domene. Resultatet her er summen av resultatene fra alle søkemotorene nevnt.

Søkemotorene er litt forskjellig i funksjon. Noen av søkemotorene tar også med alle sider i et domene som peker til seg selv. Spesielt Google og Teoma gjør ikke dette. De tar med kun lenker fra andre domener.

Søkemotorene bruker en slik statistikk til å beregne hvilke internett sider som skal komme øverst når det gjøres søk i deres database. Et domene som har flere lenker til seg vil bli ratet høyere en domener med færre lenker til seg. Spesielt Google sorterer resultatene av søk slik.

Derfor er det viktig at gode kristne internettsider har linker til seg, slik at de kan komme høyere opp på resultatene når mennesker søker etter informasjon om Jesus Kristus, kristendomen, og evangeliet.

Funksjonalitet for å legge til andre domener som du måtte savne, kommer senere.

Statistikken er hentet inn ved hjelp av programmet Link Popularity Check, samt en egenutviklet database for å administrere alle funnene.

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: