Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Min trosbekjennelse

av Jan Einar Visnes Print  
08. des 2005 20:54

 1. Jeg tror på Gud Fader, Guds Sønn Jesus Kristus og Gud Den Hellige Ånd slik de gir seg til kjenne i den evangeliske tro.
 2. Jeg tror på Jesus Kristus og alt det han sa og gjorde, slik det fremkommer i den Kristne bibelen, og tar konsekvensen av dette, ved å underordne meg under Jesus Kristus og hans gode vilje.
 3. Jeg tror at alle mennesker av naturen er syndere og vist bort fra Guds nærvær.
 4. Jeg tror at Jesus Kristus er verdens Frelser, som tok på seg vår straff, bar våre synder opp på korset og ble gjort til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet, bli gjenforent med vår Skaper og satt fri fra syndens makt.
 5. Jeg tror at Jesus Kristus stod opp fra de døde på den tredje dagen, og med dette overvant dødens makt, er levende i dag og har fått all makt i himmelen og på jorden.
 6. Jeg tror at menneskene umiddelbart blir frelst ved Guds nåde, ved å anerkjenne Jesus Kristus, og Hans korsfestelse som en soning for vår synd en gang for alle, og sette tillit til Hans makt og myndighet.
 7. Jeg tror at Guds største fiende er Djevelen, at han er blitt dømt og har mistet sin mulighet og evne til å angre, vende om eller få Guds nåde tilbake. Han er fullstendig underordnet Jesu Kristi allmakt og må adlyde enhver befaling fra Jesu munn og fra de som har fått fullmakter fra Jesus Kristus.
 8. Jeg tror at englene er gitt oss til hjelp og beskyttelse i kampen mot det onde.
 9. Jeg tror at Jesus Kristus vil gi Sin Hellige Ånd til alle som anerkjenner Jesus Kristus som Herre og Frelser i sitt liv.
 10. Jeg tror at Den Hellige Ånd gir sine nådegaver til mennesker av nåde, og ikke på grunn av prestasjoner, resultater eller åndelig modenhet.
 11. Jeg tror at nådegavene er gitt til hver enkelt for at de skal brukes for å tjene hverandre, det lokale fellesskapet, og Guds rike.
 12. Jeg tror på Kirken som både Kristi Legeme og Brud. Vi er kalt til å være jordens salt for å "konservere" samfunnet i en tid med åndelig, moralsk og sosial fordervelse.
 13. Jeg tror på å bygge menighet for morgendagens mennesker, og ikke ut fra gårsdagens tradisjoner.
 14. Jeg tror at Jesus ønsker alle velkommen inn i det kristne fellesskapet, men ikke alle er kalt (eller skikket) til å bli ledere i fellesskapene.
 15. Jeg tror at det kristne fellesskapet er mere teokrati enn demokrati, men at det også har elementer av demokrati i seg.
 16. Jeg tror at Jesus Kristus kaller og, når tiden er moden, setter mennesker inn i en lederskapstjeneste for å utruste alt Guds folk, som beskrevet i Ef 4.11-16.
 17. Jeg tror at Bibelen er skrevet av mennesker som er inspirert av Gud, og at bibelen er blitt slik Gud vil at den skal være.
 18. Jeg tror at Jesus Kristus kommer igjen for å lønne enhver etter hans gjerning, og hente de rettferdige hjem til sitt fullkomne og evige rike.

Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: