Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


ånd

Stikkordlisten


1. A og B kristne

Er noen kristne bedre kristne enn andre? Er det rett å sette kristne i bås?


2. Hvordan bli født på ny

Innledningsvis belyses det hva denne troen er gjennom brevene til Peter, Jakob (Jesu kjødelige bror) og Evangeliet etter Johannes. De belyser den sanne troen. Eller om du vil; troen på det vi tror på.


3. Nådegave listene i bibelen

Det er hovedsaklig 5 nådegavelister i bibelen. Noen nådegavelister gjentar noen av de samme nådegavene, men disse listene er ikke uttømmende.


4. Omvendt.org

Sommeren 2003 la Gud det på mitt hjerte at jeg skulle lage en internettside med ren og klar forkynnelse av hans ord.


5. Profeter, profetisk tjeneste og profetisk nådegave

I Norge mangler vi mye innsikt og kompetanse på hvordan Gud vil bruke den profetiske gaven i dagens samfunn. Grunnen til dette er at vi har problemer med å anerkjenne profet embetet slik Gud ønsker å bruke det. Det er nok først og fremst yrkesstolte fagteologer som er en største kjeppen i hjulet for å utvikle en sunn profetisk tjeneste i landet vårt.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: