Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


åndelig

Stikkordlisten


1. De åndelige sannheter i Nehemja 3

Nehemja kapittel 3 handler om gjennoppbygging av muren rundt Jerusalem etter at Israelsfolket vendte tilbake fra Babylon. Kan denne historien fortelle oss noe mere om å bygge menigheter i dag?


2. Profeter, profetisk tjeneste og profetisk nådegave

I Norge mangler vi mye innsikt og kompetanse på hvordan Gud vil bruke den profetiske gaven i dagens samfunn. Grunnen til dette er at vi har problemer med å anerkjenne profet embetet slik Gud ønsker å bruke det. Det er nok først og fremst yrkesstolte fagteologer som er en største kjeppen i hjulet for å utvikle en sunn profetisk tjeneste i landet vårt.


3. The Ministry Anointing of Helps

Denne boken handler om hjelpetjenesten, og ikke om hjelpenådegaven med ulike typer praktiske handlinger til hjelp for andre.


4. Vekst i 6 dimensjoner

Når man jobber med menighetsutvikling er det 6 områder hvor man kan forvente vekst.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: