Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


apostel

Stikkordlisten


1. Apostel


2. Apostel og evangelist tjenestene

Både Apostel og Evangelist gaven kan sammenlignes med en misjonær. Men av og til kan man treffe på tjenestegaver/personer som har både evangelist og apsotel tjenesten i seg, vi snakker gjerne om kombinasjonsgaver.


3. Apostel tjenesten

Aposteltjenesten er vel den tjenesten vi har størst problemer med å forholde oss til av de fem tjenestegavene som er nevnt i Efeserne 4.11.


4. Apostles and Prophets

Å få profeter og apostler til å arbeide effektiv sammen, og å få dem til å utfylle hverandre for maksimal effekt av deres tjeneste, er det denne boken handler om. Profeten og apostelen har ulike oppgaver i menigheten, og det kan lett oppstå konflikt/gnisninger imellom dem.


5. Apostles of the City


6. Apostles or Bishops

John Eckhardt er en annerkjent forkynner og leder både i USA og internasjonalt. Han grunnla International ministries of Prophetic and Apostolic Churches Togehter (IMPACT nettverket) i 1995, som includerer over 400 menigheter og tjenester i 25 land. Hans kall er å hjelpe de kristne til full modenhet i Kristus.


7. Apostles, Prophets, and the coming moves of God

Bill Hamons 50-årige trofaste tjeneste som profet har ført ham inn i en profet-apostel kombinasjon av tjenestegavene. Han går her grundig inn på disse to tjenestegavene og deres funksjon spesielt nå i endetiden.


8. Apostoliske Strategier

Boken Apostoliske strategier er en grundig bok om hvordan en pastor kan utvikle sin tjeneste og embete til å gå inn i en apostels salvelse, visdom, og effektivitet i tjenesten.


9. Bokrapporter og annbefaling av bøker

Det skrives mye litteratur om kirkevekst og om å bygge menighet. Det kan være vanskelig å holde oversikt over alle de bøker som finnes.


10. Churchquake


11. Dr. Bill Hamon

Dr. Bill Hamon er en av de mest anerkjent profeter som Gud har utrustet siden 50-tallet. Han har grunnlagt Christian International med både bibelskoler, menigheter og flere nettverk for både ledere og menigheter. Hans kall er å reise opp profeter til tjeneste i Guds rike.


12. Dr. C.Peter Wagner

Dr. Peter Wagner er en av nåtidens ledende forfattere innen kristen fagliteratur. Han begynte sin tjeneste innen den lutherske tradisjon, men har blitt den fremste lederen innen den apostoliske bevegelse.


13. Gud satte i menigheten...

To av nådegavelistene (1. Kor 12,28 og Ef 4,11) i Det Nye Testamentet begynner med ordene "Gud satte i / gav til menigheten". Jeg vil her gå igjennom nådegavelisten i 1. Kor 12,28, og bruke denne listen som en sjekkliste for hva som fungerer i menigheten i dag.


14. ICA - International Coalition of Apostles

International Coalition of Apostles (ICA) ble stiftet av en gruppe apostler som var samlet uformelt i Singapore i 1999. Siden apostelembetet stadig ble mere anerkjent gjennom 1990-årene, var det behov for et nettverk blandt apostlene hvor de kunne bygge relasjoner mellom likesinnede.


15. Jonathan David

Jonathan David er fra Malaysia og har grunnlagt et apostolisk nettverk, ISAAC - International Strategic Alliance of Apostolic Churches. På hans nettsted finnes mye spennende og kraftige ressurser som vil bringe forvandling inn i din menighet og i ditt liv.


16. Leadershift

Leadershift handler om prosessen en pastor må igjennom for å forvandle sin tjeneste fra å være pastor til å fungere som apostel. Tidligere har jeg lest boken til Jonathan David ”Apostoliske strategier som forvandler nasjonene” som er en grundigere bok om emnet. Leadershift er på mange måter en kortfattet oppsummering av Apostoliske strategier, samt en oppdatering av nyere forståelse av temaet.


17. Linker til Profetiske og Apostoliske ressurser


18. Martha Lucia

Martha Lucia er en salvet vekter-profet med et apostolisk kall til å legget et fundament av bønn og Guds ord i hjertet til Guds folk.


19. Seven Power Principles


20. The gift of Apostle

Et bibelsk syn på apostelskap og hvordan Gud bruker den til å velsigne sin kirke i dag. Denne boken er en av de mer anbefalt bøkene om apostel-tjenesten.


21. Ulike apostoliske tjenester

Selv om apostel nådegaven er ulik de andre nådegavene, vil også de ulike apostlene ha ulike kall, tjenester og virkeområder.Vi snakker om ulike sfærer av inflytelse.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: