Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


bønn

Stikkordlisten


1. Cindy Jacobs & Generals of Intercession

Cindy Jacobs er en meget annerkjent profet og forbeder. Hun jobber med forbønn for nasjoner og vekkelse gjennom helbredelse av nasjoner.


2. Fader Vår

Bønnen Fader vår, den som Jesus lærte sine disipler lød slik:


3. Global Harvest Ministries

Bønnebevegelsn ble født i 1991 av C.Peter Wagner og hans kone Doris Wagner. C.Peter Wagner er kjent som misjonær og Professor i Kirkevekst ved Fuller Teologiske Seminar


4. Innta Fiendens Porter


5. Martha Lucia

Martha Lucia er en salvet vekter-profet med et apostolisk kall til å legget et fundament av bønn og Guds ord i hjertet til Guds folk.


6. Ulike former for forbønnstjeneste

Forbønnstjenesten kan arte seg på ulike måter og forbedere har også ulike hjertesaker. Her kommer en liten oversikt over ulike forbønnstjenester.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: