Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


bokrapport

Stikkordlisten


1. Apostles and Prophets

Å få profeter og apostler til å arbeide effektiv sammen, og å få dem til å utfylle hverandre for maksimal effekt av deres tjeneste, er det denne boken handler om. Profeten og apostelen har ulike oppgaver i menigheten, og det kan lett oppstå konflikt/gnisninger imellom dem.


2. Apostles of the City


3. Apostles, Prophets, and the coming moves of God

Bill Hamons 50-årige trofaste tjeneste som profet har ført ham inn i en profet-apostel kombinasjon av tjenestegavene. Han går her grundig inn på disse to tjenestegavene og deres funksjon spesielt nå i endetiden.


4. Apostoliske Strategier

Boken Apostoliske strategier er en grundig bok om hvordan en pastor kan utvikle sin tjeneste og embete til å gå inn i en apostels salvelse, visdom, og effektivitet i tjenesten.


5. Bokrapporter og annbefaling av bøker

Det skrives mye litteratur om kirkevekst og om å bygge menighet. Det kan være vanskelig å holde oversikt over alle de bøker som finnes.


6. Churchquake


7. En introduksjon til profetskole

Hva er en profetskole? Er Profetskole bibelsk riktig? Hva lærer man der? Finnes det ulike typer profeter? Hvordan fungerer jeg i den profetiske gaven? Hva er forskjell på profetisk gave og en profet? Hvis jeg har profetisk gave og er kalt til å bli profet, hva gjør jeg da?


8. George Barna og The Barna Group

George Barna er en av de fremste forskerne og forfatterne innenfor religiøse og kulturelle trender.


9. Innta Fiendens Porter


10. Leadershift

Leadershift handler om prosessen en pastor må igjennom for å forvandle sin tjeneste fra å være pastor til å fungere som apostel. Tidligere har jeg lest boken til Jonathan David ”Apostoliske strategier som forvandler nasjonene” som er en grundigere bok om emnet. Leadershift er på mange måter en kortfattet oppsummering av Apostoliske strategier, samt en oppdatering av nyere forståelse av temaet.


11. Prophets and Personal prophecy

I denne bok deler Bill Hamon av sin erfaring, sin innsikt og sin kompetanse på området. Boken er skrevet til både de som har en profetisk gave, enten de er kalt til å bli profeter eller ikke, og til de som tar i mot en personlig profeti fra en anerkjent profet.


12. Radical Holiness for Radical Living


13. Ridding Your Home of Spiritual Darkness


14. Seven Power Principles


15. The gift of Apostle

Et bibelsk syn på apostelskap og hvordan Gud bruker den til å velsigne sin kirke i dag. Denne boken er en av de mer anbefalt bøkene om apostel-tjenesten.


16. The Ministry Anointing of Helps

Denne boken handler om hjelpetjenesten, og ikke om hjelpenådegaven med ulike typer praktiske handlinger til hjelp for andre.


17. Tilbedelse

Tilbedelse handler ikke bare om lovsang, men om en livsstil, en holdning overfor Gud. Det er en holdning som skaper en atmosfære av å ære Gud. I en slik atmosfære vil vi oppleve Guds nærvær.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: