Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


Ed Silvoso

Stikkordlisten


1. Ed Silvoso og Harvest Evangelism

Ed Silvoso har vert flere ganger i Norge og hjulpet kristne ledere i deres arbeid med å forvandle byer for Kristus.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: