Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


embete

Stikkordlisten


1. Apostoliske Strategier

Boken Apostoliske strategier er en grundig bok om hvordan en pastor kan utvikle sin tjeneste og embete til å gå inn i en apostels salvelse, visdom, og effektivitet i tjenesten.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: