Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


evangeliet

Stikkordlisten


1. 10/40 og 40/70 vinduene

Kjenner du begrepene 10/40 vinduet og 40/70 vinduet. Det er noen nøkkelbegreper i den internasjonale bønne arbeidet...


2. Et oppgjør med Post-pietismen

Pietismen som begrep ble vel kjent for flere år siden. Det beskriver en form for kristendom som er mere opptatt av et korrekt ytre. Den er lovisk i stilen, og veldig mye blir definert som synd fordi det kunne føre med seg mere alvorlige ting og utskeielser.


3. Forkynne og helbrede

Jeg gjorde en gang en tematisk studie i evangeliene for å se hvordan forfatterne der brukte ordet "evangeliet".


4. Omvendt.org

Sommeren 2003 la Gud det på mitt hjerte at jeg skulle lage en internettside med ren og klar forkynnelse av hans ord.


5. Strategier for evangelisering på Internett

Internett er blitt et viktig redskap for kommunikasjon mellom mennesker. Det er derfor viktig å forstå hvordan vi kan bruke dette redskapet til å fremme Guds Rike.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: