Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


evangelisere

Stikkordlisten


1. 10/40 og 40/70 vinduene

Kjenner du begrepene 10/40 vinduet og 40/70 vinduet. Det er noen nøkkelbegreper i den internasjonale bønne arbeidet...


2. 2. Å betjene ikke-kristne

Fiskeporten handler om å fiske åndelige fisker:Å betjene ikke-kristne med Guds nåde, evangelisering og kalle mennesker til omvendelse.


3. Ed Silvoso og Harvest Evangelism

Ed Silvoso har vert flere ganger i Norge og hjulpet kristne ledere i deres arbeid med å forvandle byer for Kristus.


4. Global Harvest Ministries

Bønnebevegelsn ble født i 1991 av C.Peter Wagner og hans kone Doris Wagner. C.Peter Wagner er kjent som misjonær og Professor i Kirkevekst ved Fuller Teologiske Seminar


5. Internett Evangeliseringsdag

Flere amerikanske organisasjoner har gått sammen og dannet en koalisasjon for å fokusere på de store evangeliseringsmuligheterne som ligger klare for å bli tatt i bruk.


6. Kvalitetssikre omvendelsen og frelsen

Det er kanskje svært uvanlig å bruke begrepet "kvalitetssikre" om det å bli kristen. Men er det mulig å bli "kristen" uten å ta et fullstendig oppgjør med sin fortid og sin livsstil? Kan man bli kristen uten å vende om?


7. New Life Outreach - Egon Falk Ministries

New Life Outreach med leder og misjonærevangelist Egon Falk startet opp sitt arbeide i Tanzania i 1974. I løpet av de siste 30 årene har de holdt rundt 300 større (5 dagers) evangeliseringskampanjer rundt omkring i hele Tanzania.


8. Renewal Journal

Renewal Journal dekker fornyelse, forvandling, karismatisk tjeneste og nyheter fra pinsebevegelsen i Australia. Magasinet kommer ut 2 ganger i året i Australia, til alle som er interessert i fornyelse og vekkelse.


9. Strategier for evangelisering på Internett

Internett er blitt et viktig redskap for kommunikasjon mellom mennesker. Det er derfor viktig å forstå hvordan vi kan bruke dette redskapet til å fremme Guds Rike.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: