Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


evangelist

Stikkordlisten


1. Apostel og evangelist tjenestene

Både Apostel og Evangelist gaven kan sammenlignes med en misjonær. Men av og til kan man treffe på tjenestegaver/personer som har både evangelist og apsotel tjenesten i seg, vi snakker gjerne om kombinasjonsgaver.


2. Evangelist


3. Kvalitetssikre omvendelsen og frelsen

Det er kanskje svært uvanlig å bruke begrepet "kvalitetssikre" om det å bli kristen. Men er det mulig å bli "kristen" uten å ta et fullstendig oppgjør med sin fortid og sin livsstil? Kan man bli kristen uten å vende om?


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: