Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


femfoldig

Stikkordlisten


1. Apostel


2. Apostoliske Strategier

Boken Apostoliske strategier er en grundig bok om hvordan en pastor kan utvikle sin tjeneste og embete til å gå inn i en apostels salvelse, visdom, og effektivitet i tjenesten.


3. De femfoldige tjenestegavene


4. Profet


5. The gift of Apostle

Et bibelsk syn på apostelskap og hvordan Gud bruker den til å velsigne sin kirke i dag. Denne boken er en av de mer anbefalt bøkene om apostel-tjenesten.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: