Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


frelse

Stikkordlisten


1. Et oppgjør med Post-pietismen

Pietismen som begrep ble vel kjent for flere år siden. Det beskriver en form for kristendom som er mere opptatt av et korrekt ytre. Den er lovisk i stilen, og veldig mye blir definert som synd fordi det kunne føre med seg mere alvorlige ting og utskeielser.


2. Helliggjørelse og karakterbygging


3. Hva er synd?

For å til fulle forstå hva omvendelse er, må vi også forstå hva vi skal vende om fra, men også hva vi skal vende om til. Det er ikke mulig å få livet sitt i orden med Gud uten å vende om fra sitt liv borte fra Gud, og fra det som skiller oss fra Gud.


4. Hvordan bli født på ny

Innledningsvis belyses det hva denne troen er gjennom brevene til Peter, Jakob (Jesu kjødelige bror) og Evangeliet etter Johannes. De belyser den sanne troen. Eller om du vil; troen på det vi tror på.


5. Hvordan kan jeg oppleve intimitet med Gud

Å få oppleve nærhet med Gud er vel noe av det beste som finnes.


6. Kan kristne bli demonisert?

For et års tid siden var det en debatt i den kristne dagspressen om hvorvidt kristne kunne bli demonisert (eller demon-besatt) Fagteologene var stort sett enige i at kristne hadde Guds ånd i seg, og at derfor kunne ikke demoner bo i en kristen samtidig. På skoletur til Kenya og tanzania var vi vitne til en kraftig manifestasjon vi ikke hadde regnet med.


7. Kvalitetssikre omvendelsen og frelsen

Det er kanskje svært uvanlig å bruke begrepet "kvalitetssikre" om det å bli kristen. Men er det mulig å bli "kristen" uten å ta et fullstendig oppgjør med sin fortid og sin livsstil? Kan man bli kristen uten å vende om?


8. Legg først fundamentet

Det er viktig å ha et godt fundament når man skal bygge menighet. Uten et godt fundament vil huset rase sammen av den minste ting.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: