Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


gjennombrudd

Stikkordlisten


1. Salvelsen

I gamle testamentet finer vi at Gud ba Moses om å salve prestene og sette dem inn i tjenesten. Denne ytre salvelses sermonien var et ytre synlig tegn på den indre åndelige salvelsen som Den Hellige Ånd ville gjøre. Dette er en guddommelig utrustning og medvirkning i tjenesten.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: