Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


gudsfrykt

Stikkordlisten


1. Den sunne Gudsfrykt

Vanligvis blir ikke Gudfryktighet regnet med til noen av de ulike nådegavelistene, men allikevel er gudfryktighet noe som Den Hellige Ånd gir oss som en gave.


2. Å utruste de hellige

Det har vert et viktig fokusskifte innen den ny-apostoliske reformasjonen de siste årene. Tidlegere har fokuset vert på å forstå den profetiske og apostoliske tjenesten som Gud gjennoppretter i menighetene i vår tid.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: